Dikastérium pre náuku viery dokončilo prácu na dokumente o zjaveniach

TK KBS, ekai, ml; pz | 24. 04. 2024 16:50Vatikán 24. apríla (E-kai) Dikastérium pre náuku viery dokončilo nový dokument, ktorý stanoví jasné pravidlá pre rozlišovanie zjavení a iných podobných nadprirodzených udalostí, uviedol jeho prefekt Victor Fernández pre portál National Catholic Register s tým, že bude obsahovať „jasné usmernenia a normy pre rozlišovanie zjavení a iných javov.“V tejto súvislosti pripomenul, že kardinál sa v pondelok stretol na súkromnej audiencii s pápežom Františkom. Bližšie podrobnosti o dokumente ani o tom, kedy presne bude zverejnený neprezradil.Naposledy vydala Posvätná kongregácia pre náuku viery, ktorú vtedy viedol chorvátsky kardinál Franjo Šeper, všeobecný dokument o zjaveniach vo februári 1978, v posledných mesiacoch pontifikátu pápeža Pavla VI. V Norme postupu pri rozlišovaní údajných zjavení a posolstiev načrtol postup, ktorý Katolícka cirkev uplatňuje pri vyšetrovaní údajných zjavení alebo posolstiev.V dokumente sa uvádza, že povinnosťou Cirkvi je najprv posúdiť fakty, potom povoliť verejnú pobožnosť, ak je vyšetrovanie pozitívne, a nakoniec vyniesť súd o pravosti a nadprirodzenej povahe udalosti.V dokumente sa uvádzali pozitívne a negatívne kritériá na posúdenie pravosti takýchto javov, ako aj to, kedy a ako by sa mali zapojiť príslušné cirkevné autority, v konečnom dôsledku aj Svätá stolica. Zdôraznil, že pri skúmaní skutočností treba zachovávať „mimoriadnu opatrnosť.“Posledný vatikánsky dokument o zjaveniach vydala v roku 2001 vtedajšia Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. V Direktóriu o ľudovej zbožnosti a liturgii sa kongregácia opierala o Katechizmus Katolíckej cirkvi a jeho odkazy na súkromné zjavenia. V tejto pasáži (č. 67) sa uvádza, že súkromné zjavenie „nepatrí ... do depozitu viery“, a dodáva, že „jeho úlohou nie je ,zdokonaľovať‘ alebo ,dopĺňať‘ definitívne Kristovo zjavenie, ale pomáhať človeku plnšie ho prežívať v určitej historickej epoche.“Katechizmus dodáva: „Zmysel pre vieru veriaceho, vedený Magistériom Cirkvi, vie rozoznať a prijať to, čo v týchto zjaveniach predstavuje autentickú výzvu Krista alebo svätých adresovanú Cirkvi.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024