Smernica Európskeho parlamentu: Náhradné materstvo je obchodovanie s ľuďmi

TK KBS, VaticanNews, al, ml; pz | 24. 04. 2024 16:10Štrasburg 24. apríla (VaticanNews) Európsky parlament v utorok 23. apríla prijal smernicu o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, boji proti nemu a o ochrane obetí, ktorá sa okrem iného zaoberá aj náhradným materstvom. Podľa tejto smernice je každé tzv. náhradné materstvo klasifikované ako reprodukčné vykorisťovanie.Plénum Európskeho parlamentu prijalo 23. apríla smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi, boji proti nemu a o ochrane obetí (2022/0426(COD)). Novou smernicou, ktorou sa mení a dopĺňa smernica z roku 2011, sa zavádza spoločná definícia obchodovania s ľuďmi pre členské štáty EÚ.Po schválení Radou Európy bude táto definícia transponovaná do právnych predpisov všetkých členských štátov EÚ, pričom vnútroštátne právne predpisy môžu byť prísnejšie ako smernica, ale nie menej prísne. Európsky parlament odmieta rozlišovanie medzi rôznymi typmi náhradného materstva (t. j. komerčné a etické) a klasifikuje každé náhradné materstvo ako reprodukčné vykorisťovanie bez ohľadu na (ne)finančnú platbu alebo prijatú kompenzáciu a bez ohľadu na (ne)súhlas obchodovanej ženy.
„Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) aj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) vo svojej správe uvádzajú, že tento text je výsledkom intenzívnych diskusií so spravodajcami a tieňovými spravodajcami pozmeňujúcich návrhov. Považujeme to za potvrdenie rastúceho trendu nielen na Západe, ktorý smeruje k úplnému zákazu náhradného materstva. Naša petícia za zákaz obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania žien, ktorú sme pred necelým rokom predložili aj petičnému výboru Poslaneckej snemovne, ukázala, že je v súlade s týmto trendom. Česká spoločnosť nechce, aby sa zo žien stali nástroje na výrobu detí. A už vôbec nie, aby sa z detí stal zmluvný tovar,“ hovorí advokát Jan Gregor, podpredseda Aliancie za rodinu a signatár Casablanskej deklarácie.V odhlasovanom texte je náhradné materstvo na reprodukčné účely zahrnuté do zoznamu obchodovania s ľuďmi v článku 2 ods. 3 spolu s inými druhmi obchodovania. Členské štáty budú mať teraz dva roky od nadobudnutia účinnosti zmenenej a doplnenej smernice na transpozíciu legislatívnych zmien na vnútroštátnej úrovni.Náhradné materstvo opakovane odsúdil aj pápež František. Nedávno zverejnený dokument Svätej stolice Dignitas Infinita dôrazne odmieta náhradné materstvo, pretože z dieťaťa robí len predmet a nerešpektuje dôstojnosť dieťaťa ani matky. „Ide o prax, ktorá vážne uráža dôstojnosť ženy a dieťaťa a je založená na zneužívaní situácie hmotnej núdze matky. Dieťa je vždy darom a nikdy nie predmetom zmluvy,“ uvádza sa v dokumente.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024