Vyšli nové Katolícke noviny, tentoraz sa venujú téme svätého prijímania

TK KBS, msi, ml; pz | 24. 04. 2024 15:40Foto: Print Screen

Bratislava 24. apríla (TK KBS) Najnovšie Katolícke noviny (17/2024) sa venujú téme svätého prijímania. Význam svätého prijímania je pre život katolíka nenahraditeľný. Prečo je to tak, vysvetľuje Jozef Kozák, farár farnosti Najsvätejšieho Tela Pána v Nižnom Hrušove.O historickom vývoji svätého prijímania sa rozprávajú s liturgistom Vojtechom Nepšinským. V rozhovore hovorí aj o tom, aká má byť pravá úcta katolíka k Eucharistii. „Ján Pavol II. v roku 2003 vydal encykliku Ecclesia de Eucharistia, Cirkev žije z Eucharistie. Tam napísal, že Eucharistia je dar par excellence. Z tohto daru Cirkev žije, je to najcennejšie, čo máme. Ak ho kresťania prijímajú, budú žiť naveky v nebi.“Navštívili prípravu detí na prvé sväté prijímanie u Saleziánov dona Bosca na Miletičke. „Naša príprava má za úlohu posilniť vzťah s Pánom Ježišom. Do prípravy sú zapojení aj rodičia, pretože tak majú možnosť prehlbovať vieru spolu s deťmi. Stretávame sa s tým, že mnohí rodičia sú ponorení vo viere, chodia do kostola, ale mnohí prídu aj preto že musia,“ vysvetľuje farár Marián Husár.Píšu, že Eucharistia ako najsvätejšia zo všetkých sviatostí obsahuje nielen Božiu milosť, ale aj samotného Krista, nášho veľkonočného Baránka. „Prijímajme s čistým, dobre disponovaným srdcom. Spôsob si môžeme vybrať podľa aktuálneho rozpoloženia a potrieb duše,“ hovorí banskobystrický biskup Marián Chovanec.Niektorí z nás prijali prvé sväté prijímanie do čistého detského srdca, iných si Ježiš pritiahol neskôr. Na ceste k stretnutiu s ním museli urobiť zásadné rozhodnutie, veľa pochopiť a vytrvať. Katolícke noviny prinášajú svedectvá spoluveriacich, ktorí pristúpili k prvému svätému prijímaniu v dospelom veku.Odpoveď na čitateľskú otázku, čo znamená duchovné sväté prijímanie a ako nás môže posilniť, približuje Bruno Branislav Donoval.

TK KBS, informovala Monika Šimoničová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024