Veriaci z dekanátov a farnosti Hradnianskeho archidiakonátu na púti v Skalke

TK KBS, tu, ml; pz | 24. 04. 2024 15:05Foto: Archív Biskupstva Nitra

Skalka 24. apríla (TK KBS) Napriek daždivému počasiu sa viac ako 600 pútnikov z farností patriacich do dekanátov Bánovce nad Bebravou, Bošany a Topoľčany v nedeľu 20. apríla 2024 pod vedením svojich dekanov, farárov a kaplánov zišlo na Skalke pri Trenčíne na púti Hradňanského archidiakonátu.Uskutočnila sa pri príležitosti 800. výročia založenia Benediktínskeho opátstva na Skalke a s tým súvisiacim slávením aktuálneho Benediktínskeho roka na Skalke.Súčasťou programu púte bola spoločná modlitba svätého ruženca a prehliadka areálu starej Skalky.  Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou celebrovanou pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom a viac ako dvomi desiatkami kňazov. Biskup Peter Beňo sa prítomným prihovoril myšlienkami zameranými na históriu najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, ktorým je Skalka, ako aj na skutočnosť založenia Benediktínskeho opátstva na Skalke pred 800 rokmi.V súvislosti so slávením Nedele Dobrého pastiera povzbudil prítomných veriacich k modlitbe aj za duchovné povolania a k aktívnemu kresťanskému a sviatostnému životu aj slovami: „Pri modlitbe sa musí namáhať aj srdce, nie len ústa.“ Ani daždivé počasie tak neumenšilo hlboké aj duchovné zážitky pútnikov z horného Ponitria z pobytu na starobylej Skalke, ktoré si mohli priniesť do svojich domovov.Archidiakonáty sú historickými predchodcami dnešných dekanátov, na čele ktorých stál archidiakon, dnešný dekan. Nitrianska diecéza si zachovala tieto historické archidiakonáty, na čele ktorých stoja čestní archidiakoni. Benediktínsky rok na Skalke tak veriaci Nitrianskej diecézy budú sláviť formou spoločných pútí jednotlivých archidiakonátov.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024