Pápež Bratom kresťanskej výchovy z Franúzska: Buďte zdrojom nádeje

TK KBS, VaticanNews, mh, ml; pz | 22. 04. 2024 14:05Foto: Vatican Media

Vatikán 22. apríla (VaticanNews) „Ďakujem Pánovi za pôsobenie jeho Ducha, ktoré sa prejavuje vo vašej charizme, ktorou je evanjelizácia detí a mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania.“ Týmito slovami privítal Svätý Otec František členov francúzskej rehoľnej komunity Bratov kresťanskej výchovy (Frères de l'instruction chrétienne). V pondelok 22. apríla ich prijal na audiencii pri príležitosti ich generálnej kapituly.Viac ako 60 rehoľníkov z francúzskeho Ploërmela slávi tento rok 200 rokov od svojho založenia. Ako pápež pripomenul, „ich dielo je dnes prítomné vo viacerých krajinách sveta, pretože verili, že všetko je možné pre tých, ktorí sa úplne zveria Pánovi.“ „Vždy musíme mať na pamäti motiváciu nášho konania,“ upozornil Svätý Otec rehoľníkov a vyslovil pozvanie:„Pracujete v regiónoch sveta, ktoré ohrozuje chudoba, nezamestnanosť mladých a sociálne krízy rôzneho druhu. Preto vás vyzývam, aby ste boli otcami pre tých, ku ktorým ste poslaní, otcami, ktorí odrážajú milujúcu a súcitnú Božiu tvár. (...) Nech je vaša prítomnosť pre mnohých zdrojom nádeje. Nech vo vašom duchu bratstva a prijatia spoznajú inú tvár ľudskosti, než tú, ktorá je znetvorená vojnami, ľahostajnosťou a zavrhovaním najslabších.“Rímsky biskup svojím hosťom zdôraznil, že „Cirkev je rodina a všetci spolupracujú na spáse ľudstva,“ preto ako „Petrov nástupca počíta s ich oddanou službou.“ Pápež dodal: „Povzbudzujem vás, aby ste úzko spolupracovali s diecézami, v ktorých ste na misii, a s verným Božím ľudom; aby ste zo svojho života vylúčili akéhokoľvek ducha pýchy, uzavretosti, rozdelenia a klebiet. Klebety spôsobujú rehoľným komunitám veľa škody. (...) Byť Cirkvou znamená byť Božím ľudom v súlade s Otcovým veľkým plánom lásky, byť Božím kvasom uprostred ľudstva.“Svoj príhovor rehoľníkom pápež František uzavrel slovami povzbudenia: „Na konci kapituly si obnovíte zasvätenie inštitútu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nech je vaša pedagogika vždy inšpirovaná ňou, ktorá svojím úplným „áno“ súhlasila, aby sa v jej osobe naplnil Boží spásonosný plán pre ľudstvo. Nech vám pomáha pestovať horlivosť pustiť sa do služby, pestovať pokoru, dôveru v Boha a radosť z toho, že ste služobníkmi jeho nehy a milosrdenstva. A prosím, nestrácajte radosť.“Miroslava Holubíková – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024