Gallagher vyzýva na rýchlejšiu repatriáciu ukrajinských neplnoletých osôb

TK KBS, VaticanNews, tc, ml; pz | 22. 04. 2024 13:10Foto: Vatican Media

Vatikán 22. apríla (VaticanNews) Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Mons. Paul Richard Gallagher hovoril o skúsenostiach Svätej stolice v kontexte medzinárodného práva, pričom sa zastavil pri sprostredkovaní, ktoré viedlo k dohode medzi Argentínou a Čile o kanáli Beagle, o pokusoch uľahčiť dialóg medzi ruskými orgánmi a Ukrajinou a o humanitárnych akciách v prospech detí v tejto krajine. Vystúpil na Dni práva, ktorý organizovala talianska arcidiecéza Pescara-Penne.Spolupracovať na integrálnej podpore ľudskosti. To je cieľ Svätej stolice v rámci medzinárodného spoločenstva, kde chce ako subjekt práva presadzovať myšlienku spolužitia, ktorá je plodom spravodlivých vzťahov, rešpektovania medzinárodných noriem, ochrany základných ľudských práv, počnúc právami posledných, najzraniteľnejších ľudí.Mons. Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, s touto myšlienkou vystúpil 19. apríla v talianskej Pescare na Dni práva, ktorý zorganizovala arcidiecéza Pescara-Penne spolu s Cirkevným tribunálom, Úniou katolíckych právnikov a Diecéznym združením kánonických právnikov.Arcibiskup Gallagher vo svojom príhovore s názvom Svätá stolica a medzinárodné právo na základe viacerých skúseností zdôraznil, že Svätá stolica chce viesť „aktívny dialóg“ so svetom na inštitucionálnej úrovni a že Cirkvi záleží na ľudskej osobe a jej spoločenstve na všetkých úrovniach, na ktorých je toto spoločenstvo organizované.Jednou z jej charakteristík je teda „neutralita,“ pretože ľudia, ktorí ju tvoria, nemajú hranice, a to jej umožňuje byť kvalifikovaným zástancom prvenstva mieru v zhromaždení štátov a sprievodných riešení dohodou v prípade medzinárodných sporov.Pokusy o uľahčenie dialógu medzi Ruskom a UkrajinouPokiaľ ide o sprostredkovateľské aktivity, ktoré Svätá stolica ponúka medzinárodnému spoločenstvu, sekretár pre vzťahy so štátmi sa zamyslel nad humanitárnou akciou, ktorá stále prebieha v prospech repatriácie ukrajinských maloletých vysídlených do Ruskej federácie po jej agresii proti Ukrajine pred dvoma rokmi, a vyjadril nádej, že sa postupy urýchlia a že dôjde k rastu dôvery medzi zúčastnenými stranami.Od začiatku nepriateľských akcií Svätá stolica nezostala nečinná, uviedol Gallagher, a ešte pred vypuknutím vojny sa viackrát pokúsila ponúknuť uľahčenie dialógu medzi stranami, pričom rešpektovala medzinárodné právo a územnú celistvosť, udržiavať rozhovory medzi oboma krajinami a naliehať na ne, aby dosiahli dohodnuté riešenie.Vatikánsky diplomat pripomenul aj osobnú návštevu pápeža Františka u ruského veľvyslanca akreditovaného pri Svätej stolici 25. februára 2022, ako aj dialóg s patriarchom Kirillom, vyslanie pomoci na Ukrajinu s kardinálmi Michaelom Czerným a Konradom Krajewským a početné verejné výzvy, najmä počas nedeľnej modlitby Anjel Pána, s dôraznou a rozhodnou žiadosťou o spravodlivý mier.Humanitárna akcia koordinovaná kardinálom ZuppimPráca Svätej stolice sa často vykonáva skryto, aby sa neznížila jej účinnosť, dodal Mons. Gallagher, ktorý medzi uskutočnenými humanitárnymi akciami spomenul iniciatívu koordinovanú kardinálom Matteom Zuppim, arcibiskupom Bologne a predsedom Talianskej biskupskej konferencie, zameranú na ochranu maloletých vo vojnových oblastiach a najmä na podporu stretávania detí s ich rodinami.Ide o ukrajinské deti, medzi nimi siroty a maloleté deti bez rodičovskej starostlivosti, ktoré boli odvlečené do Ruska, zverené do iných rodín, umiestnené do centier sociálnej pomoci a detských domovov alebo umiestnené do výcvikových stredísk nevhodných na ich pobyt, v niektorých prípadoch ich ruské orgány zhromaždili počas kontrolných operácií v ukrajinských oblastiach. Stále je ťažké poznať presnú situáciu mnohých z nich, povedal Mons. Gallagher, ktorý zdôraznil diplomatický charakter kardinálových krokov.Ide o humanitárnu akciu v prospech maloletých na územiach ozbrojeného konfliktu, ktorá sa uskutočňuje v koordinácii nielen so Sekciou pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, ale aj s oboma zúčastnenými apoštolskými nunciatúrami, ktoré poskytujú pomoc vo svojich krajinách. Problematiku maloletých sledujú okrem iných aj Katar a UNICEF a niektoré mimovládne organizácie, ale v súčasnosti tieto snahy zostávajú doplnkové, nie spoločné, vysvetlil.Postupy repatriácie maloletých UkrajincovV praxi sa po rokovaniach s civilnými orgánmi Ruska a Ukrajiny vymenil zoznam nahlásených maloletých, potom sa vytvorili stabilné pracovné skupiny, ktoré spolu komunikujú za účasti pápežských zastúpení, a potom sa začala pravidelná výmena informácií. Práve obe nunciatúry sprostredkovali stretnutie medzi kardinálom Zuppim a civilnými orgánmi, po ktorom nasledovala samotná repatriácia maloletých.O ťažkosti nie je núdza, zdôraznil Mons. Gallagher, pričom spomenul aj ťažkosti s poskytovaním presných informácií o maloletých na oboch stranách a stále malý počet repatriácií.Zmluva o mieri a priateľstve medzi Argentínou a ČileĎalším príkladom zásahu Svätej stolice na medzinárodnej úrovni je historický návrh na sprostredkovanie riešenia napätia medzi Argentínou a Čile v súvislosti s kanálom Beagle. Je to už štyridsať rokov, čo bola vo Vatikáne podpísaná Zmluva o mieri a priateľstve, ktorá po dlhej a ťažkej ceste ukončila spor medzi oboma krajinami o zvrchovanosť prielivu Beagle v súostroví Ohňová zem, ktorý sa skončil šťastne, spravodlivo a pokojne.Podľa sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami je táto dohoda, v ktorej sa dvaja členovia medzinárodného spoločenstva vzdávajú použitia sily a slávnostne sa zaväzujú rešpektovať všetky pravidlá medzinárodného práva a podporovať bilaterálnu spoluprácu v duchu priateľstva, dobrej viery a vzájomného porozumenia, príkladom pre celý svet, ktorý by mal nasledovať a napodobňovať.Spoločenstvo prostredníctvom sprostredkovaniaA ak je človek často konfrontovaný so zložitými problémami, pre ktoré zdanlivo neexistujú jednoduché riešenia, nesmie to byť zámienkou na stiahnutie sa do súkromia alebo na obmedzenie sa na sledovanie udalostí, uzavrel Mons. Gallagher a v tejto súvislosti navrhol metódu, ktorú ponúkol pápež František vo svojom príhovore k pápežským predstaveným 21. júna 2013 – byť sprostredkovateľmi, ktorí vytvárajú spoločenstvo prostredníctvom sprostredkovania, a vždy konať profesionálne.Tiziana Campisi – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024