Dva chrámy vo Svätej zemi oslavujú už 100. výročie svojho posvätenia

TK KBS, kap, ml; pz | 22. 04. 2024 11:49Foto: Wikipedia

Jeruzalem 22. apríla  (KAP/KNA) Dva významné chrámy vo Svätej zemi v súčasnosti oslavujú 100. výročie  posviacky. V piatok večer si františkáni pripomenuli výročie posviacky v jeruzalemskej bazilike Getsemani, známej aj ako Bazilika všetkých národov. Dva dni predtým sa konala slávnostná omša v Bazilike Premenenia Pána na hore Tábor v Galilei.Oba kostoly, ktoré patria medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie kresťanské miesta vo Svätej zemi, boli po prvej svetovej vojne obnovené na základoch skorších zničených bohoslužobných miest. Oba navrhol taliansky architekt An Tonio Barluzzi (1884 – 1960), ktorý neskôr pre františkánsku kustódiu naplánoval aj ďalšie kostoly a kaplnky vo Svätej zemi. Pri príležitosti výročia posviacky kostolov bola v bazilikách otvorená výstava LuxTenebra (svetlo-tma) s výstavnými tabuľami, ktoré približujú náboženský význam miest, ich architektúru, historické súvislosti a archeologické nálezy. Slávnostné bohoslužby viedol generálny minister františkánskeho rádu, Talian Massimo Fusarelli, ktorý je v súčasnosti na návšteve svojej kustódie v Jeruzaleme.Bazilika všetkých národov v jeruzalemskom údolí Kidron na úpätí Olivovej hory pripomína miesto, kam sa Ježiš uchýlil po Poslednej večeri, kde sa v agónii modlil pred zatknutím, odvedením k Pontskému Pilátovi a ukrižovaním. Kostol je vyzdobený tmavými farbami, fialovými alabastrovými oknami a mozaikami v odtieňoch modrej a zlatej farby, ktoré zachytávajú atmosféru noci a strachu zo smrti. Táto bazilika strachu zo smrti nám umožňuje „vstúpiť do tieňa, do temnoty Ježišovej agónie; ale to málo svetla, ktoré sem môže preniknúť, nám pripomína, že existuje výhonok, ktorý môže rásť ako koreň vo vyprahnutej zemi,“ povedal Fusarelli vo svojej kázni. Môžeme sa „nechať premôcť temnotou a tieňmi, môžeme sa prepísať alebo hľadať ľudské vysvetlenia toho, čo sa deje.“ Ale františkáni sú na tomto mieste a v tejto krajine preto, aby svojou modlitbou, životom, službou a úlohami stále znova umožňovali nový život a nový rast.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024