Pápež pred Regina Coeli: Nechať sa pozdvihnúť náručou Dobrého pastiera

TK KBS, VaticanNews, ak, zk, ml; pz | 22. 04. 2024 07:25Foto: Vatican Media

Vatikán 22. apríla (VaticanNews) Obrazom Dobrého pastiera mi chce Ježiš povedať, že na mňa myslí ako na lásku svojho života. Miluje ma a nachádza vo mne krásu, ktorú ja často nevidím. Nechaj sa prijať a pozdvihnúť milujúcou náručou Dobrého pastiera. To je odkaz Svätého Otca z jeho nedeľného príhovoru (21. apríla 2024).Videozáznam

Zdroj: VaticanNewsDrahí bratia a sestry, dobrý deň!Táto nedeľa je venovaná Ježišovi, Dobrému Pastierovi. V dnešnom evanjeliu (porov. Jn 10, 11 – 18) Ježiš hovorí: „Dobrý pastier položí život za ovce“ (v. 11) a na tomto aspekte trvá natoľko, že ho opakuje trikrát (porov. v. 11.15.17). Kladiem si otázku: v akom zmysle však pastier dáva svoj život za ovce?Byť pastierom, osobitne v Kristových časoch, nebolo len prácou, bolo celým životom: nešlo o časovo vymedzené zamestnanie, ale o zdieľanie celých dní, ba aj nocí s ovcami, o život v symbióze s nimi. Ježiš v skutočnosti vysvetľuje, že nie je nádenníkom, ktorému na ovciach nezáleží (porov. v. 13), ale tým, kto ich pozná (porov. v. 14). On pozná ovce. Tak to je: on, náš Pán, pastier všetkých nás, nás pozná, každého jedného, volá nás po mene, a keď zablúdime, hľadá nás, až kým nás nenájde (porov. Lk 15, 4 – 5). Ba čo viac: Ježiš nie je len skvelý pastier, ktorý zdieľa život stáda; Ježiš je Dobrý pastier, ktorý za nás obetoval svoj život a ako zmŕtvychvstalý nám dal svojho Ducha. Ježiš, Dobrý pastier.
Toto nám chce Pán povedať obrazom Dobrého pastiera: nielen to, že je vodcom, hlavou stáda, ale predovšetkým to, že na každého z nás myslí a myslí na nás ako na lásku svojho života. Premýšľajme o tom: ja som pre Krista dôležitý, on na mňa myslí, som preňho nenahraditeľný, mám nekonečnú cenu jeho života. A nie sú to len slová. On za mňa naozaj dal svoj život, zomrel za mňa a vstal z mŕtvych. A prečo?Pretože ma miluje a nachádza vo mne krásu, ktorú ja často nevidím.Bratia a sestry, koľko ľudí sa dnes považuje za nedostatočných alebo dokonca za omyl! Ako často si myslíme, že naša hodnota závisí od cieľov, ktoré dokážeme dosiahnuť, od úspechu, ktorý máme v očiach sveta či od úsudkov iných! Ako často sa nakoniec zhadzujeme pre maličkosti! Dnes nám Ježiš hovorí, že pre neho máme veľkú cenu, a to vždy. A tak, aby sme opäť našli samých seba, je ako prvé treba postaviť sa do jeho prítomnosti, nechať sa prijať a pozdvihnúť milujúcou náručou nášho Dobrého pastiera.Bratia a sestry, pýtajme sa teda sami seba: Dokážem si každý deň nájsť chvíľu, aby som prijal tú istotu, ktorá dáva hodnotu môjmu životu? Viem si nájsť chvíľu modlitby, adorácie, chvály, aby som zotrvával v Kristovej prítomnosti a nechal sa ním pohladiť? Brat, sestra, Dobrý pastier hovorí, že ak tak urobíš, znovu objavíš tajomstvo života: spomenieš si, že Dobrý pastier dal svoj život za teba, za mňa, za nás všetkých. A že pre neho sme všetci dôležití, každý z nás, všetci.Nech nám Panna Mária pomáha nachádzať v Ježišovi to nevhyhnutné pre život.Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – VaticanNews, Andrej Klapka, Zuzana Klimanová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024