Teologická fakulta zaviedla do výučby nový pútnicko-zážitkový seminár

TK KBS, jz, ml; pz | 20. 04. 2024 19:10Foto: Archív Teologickej fakulty

Bratislava 20. apríla (TK KBS) Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave zaviedla do výučby nový pútnicko-zážitkový seminár. Ide o seminár Cesta prijatia seba a iných. Je súčasťou predmetu sociálno-psychologický výcvik, ktorý absolvujú  študenti counselingu v odbore sociálna práca. Súčasťou výučbového procesu je putovanie.„Vo svetových náboženstvách a kultúrach má putovanie centrálne miesto. Sprevádza ľudí od nepamäti. Otvára im nové dimenzie sebapoznania a stretávania sa so sebou samým. Chôdza sa stáva počas púte súčasťou vnútornej premeny človeka. Pomáha vyčistiť hlavu a nastavuje rytmus vnútorných procesov. Využívanie metódy individuálneho alebo skupinového kráčania je možné nájsť na viacerých univerzitách. Pre študentov na viacerých jezuitských školách sú púte súčasťou vzdelávacieho procesu už takmer 500 rokov,“ vysvetľuje Jozef Žuffa.Na seminár v prírode sa prihlásilo 12 študentov druhého ročníka bakalárskeho stupňa. Okrem študentov sa seminára zúčastnili ďalší štyria pedagógovia z fakulty a hosť z univerzity Hradec Králové v rámci mobility Erazmus plus. Štvordňová púť prebiehala v Malých Karpatoch. Začala v Borinke a ukončili ju v Modre. Počas spoločného času v prírode boli trénované viaceré cvičenia zamerané na rozvoj empatie a otvorenosti. Tieto nácviky boli zamerané na získavanie zručností sprevádzania a pomoci druhým ľuďom bez ich usmerňovania a vnucovania vlastných predstáv.Každý deň boli určené miesta stretnutia celej skupiny na poludnie a večer, kde prebiehali skupiny „v kruhu“. Práve táto nosná aktivita seminára prepájala ostatné nácviky, meditačné techniky a impulzy pedagógov. Na vedenie týchto skupín boli študenti pripravovaní už počas predchádzajúceho semestra. Každú skupinu viedol iný študent. Prinášal tému a facilitačne viedol skupinu tak, aby mala každá účastníčka a účastník dostatok priestoru pre pomenovanie svojich myšlienok a pocitov. Zároveň usmerňoval skupinu tak, aby jednotlivé výpovede odznievali bez akéhokoľvek hodnotenia ostatných.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024