Pápež: Ako kresťania vydávať svedectvo jednoty a lásky v rozdelenom svete

TK KBS, VaticanNews, zk, ml; pz | 19. 04. 2024 09:27Foto: Vatican Media

Vatikán 19. apríla (VaticanNews) Pápež František zaslal krátke posolstvo do Ghany, kde sa v dňoch 15. – 19. apríla v meste Accra koná Globálne kresťanské fórum. IV. ročník ekumenického stretnutia má tému Aby svet spoznal (porov. Jn 17,23b).Podujatie spája kresťanov z rôznych tradícií, ktorých úlohou v tomto ročníku je skúmať ako svedčiť o Kristovi v dnešnom svete. Pri stretnutí kresťania zároveň prehlbujú vzájomné vzťahy a riešia globálne výzvy. Okrem diskusií nechýba ani spoločná modlitba chvály. Pápežovo posolstvo prečítal sekretár Dikastéria na podporu jednoty kresťanov Mons. Flavio Pace – jeden z trojčlenného tímu vyslancov Svätej stolice.Svätý Otec v posolstve píše: „Tohtoročná téma „aby svet poznal“ (porov. Jn 17, 23b) nabáda kresťanov, aby vo svojom osobnom a cirkevnom živote stelesňovali jednotu a lásku Trojjediného Boha a vydávali tak svedectvo svetu, ktorý je zranený rozdelením a rivalitou. Jednota je nevyhnutným prvkom pri prijímaní vízie Božieho kráľovstva. Preto existuje neoddeliteľné spojenie medzi ekumenizmom a kresťanskou misiou.“ „Nech toto stretnutie prehĺbi vašu vieru a oživí vašu bratskú lásku,“ zaželal účastníkom Globálneho kresťanského fóra pápež František.Zuzana Klimanová – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024