Výsledky Diecézneho kolo Biblickej olympiády v Spišskej diecéze sú známe

TK KBS, dl, ml; pz | 18. 04. 2024 13:05Foto: Archív Spišskej diecézy

Spišská Kapitula 18. apríla (TK KBS) V dňoch 16. a 17. apríla sa v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule súťažilo. Odohrávalo sa tu Diecézne kolo Biblickej olympiády I. a II. kategórie (základné a stredné školy).Z 82 základných škôl celej diecézy, ktoré medzi sebou minulý mesiac súťažili v dekanátnych kolách, sa tu stretlo 14 postupujúcich družstiev (každý dekanát jedno) a z 21 stredných škôl a gymnázií ich postúpilo 9.Cieľom súťaže nie je len takéto pekné stretnutie žiakov a učiteľov, ale predovšetkým podnietenie mladých vziať do rúk Božie slovo, poznávať ho a modliť sa s ním. Diecézne kolo súťaže na Spiši sprevádzal ako predseda poroty aj diecézny biskup Mons. František Trstenský, ktorý túto súťaž v minulých rokoch zastrešoval aj ako odborný garant.Víťazné družstvá I. aj II. kategórie – Základná škola s Materskou školou sv. Kríža v Kežmarku a Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku – postupujú na celoslovenské kolo Biblickej olympiády, ktoré bude už v máji. Stretnú sa na ňom víťazi diecéznych a eparchiálnych kôl z celého Slovenska. Dejiskom celoslovenského kola bude tento rok Spišská Kapitula. Podrobné výsledky diecézneho kola Spišskej diecézy sú zverejnené na stránke www.dkuspis.sk.TK KBS informoval Daniel Lysý
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024