Svätý Otec František: Ako blízky mi je Pius X., ktorý plakal kvôli vojne

TK KBS, VaticanNews, zk, ml; pz | 18. 04. 2024 10:10Pápež sv. Pius X. (1835 – 1914), rodným menom Giuseppe Melchiorre Sarto  

Foto: Vatican Media

Vatikán 18. apríla (VaticanNews) Pápež sv. Pius X. nepatrí len do minulých dôb či partikulárnym skupinám. Patrí všetkým pokrsteným, ktorí chcú byť verní evanjeliu, píše pápež František v predslove ku knihe talianskeho kňaza Lucia Bonora s názvom Pocta Piovi X. Súčasné portréty. Svätý Otec v texte vyznáva svoj vrúcny vzťah k svätcovi a dodáva: „Nech žije svätý Pius X. a nech žije hlboko v srdci dnešnej Cirkvi!“Autor novej publikácie, ktorá vyšla v talianskom vydavateľstve Kappadue, pracuje na Štátnom sekretariáte Svätej stolice a v knihe analyzuje 80 zobrazení sv. Pia X.Pápež sv. Pius X., rodným menom Giuseppe Melchiorre Sarto (1835 – 1914), ktorého 110. výročie úmrtia i 70. výročie kanonizácie si pripomenieme v auguste, bol zvolený na pápežský stolec v roku 1903. Pochádzal zo severotalianskeho regiónu Benátsko, z provincie Treviso. Za svätého ho vyhlásil pápež Pius XII. v roku 1954. Preslávil sa najmä vďaka zredigovaniu katechizmu, ktorý nesie jeho meno. Medzi jeho početné reformy patrí aj reforma a kodifikácia kánonického práva. Reformoval aj misál, breviár, cirkevnú hudbu, sviatostný život, semináre, biblické a teologické štúdiá a Rímsku kúriu. Za svoj vzor mal pápež arského farára sv. Jána Máriu Vianneya, ktorého v roku 1905 vyhlásil za blahoslaveného. Sv. Pius X. vydal dva dekréty o prijímaní Eucharistie, ktorými veriacim umožnil časté sväté prijímanie i skorší vek prvého svätého prijímania u detí. Známa je jeho encyklika Pascendi proti racionalistickému smeru modernistov z počiatku 20. stor. Po vypuknutí Prvej svetovej vojny napísal: „Rád by som obetoval svoj život, aby som mohol vykúpiť mier v Európe“. Krátko nato zomrel.Prinášame výber z predslovu Svätého Otca Františka:„Drahý otec Lucio, (...) ty vieš, že Pia X. mám veľmi rád a vždy som ho mal rád. Keď som bol v Buenos Aires, na jeho sviatok, 21. augusta, som zhromažďoval katechétov arcidiecézy. S myšlienkami a spomienkami sa vraciam k tomuto stretnutiu, pretože to bolo zhromaždenie, po ktorom som túžil a ktoré som vyhľadával. (...)Pius X. bol vždy známy ako pápež katechézy. A nielen to! Aj ako mierny a silný pápež. Ako pápež pokorný a jasný. Pápež, ktorý dal celej Cirkvi pochopiť, že bez Eucharistie a bez osvojenia si zjavených právd osobná viera chabne a odumiera.Pia X. mám rád aj z ďalšieho dôvodu. Pretože, ja ako jeden z jezuitov, vďačíme Piovi X. za to, že podporil zrod Biblického inštitútu tu v Ríme s teologickým a duchovným prínosom, ktorý sa čoskoro rozšíril po celej Cirkvi. Pius X. bol tiež pápežom, ktorý plakal tvárou v tvár svetovej vojne, ktorej bol považovaný za prvú obeť, a prosil mocných, aby zložili zbrane. Ako blízko k nemu mám v tomto tragickom období dnešného sveta...Pius X.: pápež, ktorý túžil byť s maličkými, chudobnými, núdznymi, obeťami zemetrasenia, znevýhodnenými i s tými, ktorí trpia prírodnými katastrofami alebo ťažkosťami života. (...) Svätý Ján XXIII. ho nazval pomníkom pastoračnej starostlivosti. (...) (...) Bol to pápež, ktorého milovali počas života, a potom ho vzývali ako svätého ešte pred jeho blahorečením jednoduchí ľudia, veriaci, kňazi, farnosti i študenti katolíckych škôl po celom svete s mnohými rehoľníkmi, ktorí sa im venovali, ale aj intelektuáli a štátnici. (...)Svätý Pius X. nie je ohraničený len na minulé historické epochy ani nie je monopolizovaný osobitnými skupinami, ale patrí dnešnej Cirkvi, ľudu Cirkvi, teda ľuďom, pokrsteným každého veku, ktorí chcú byť verní evanjeliu a svojim pastierom a svätých vnímajú ako skutočné vzory života a ako svojich úprimných spoločníkov na ceste za Ježišom a evanjeliom, čerpajúc z životných príkladov a rozhodnutí. Nech žije svätý Pius X. a nech žije hlboko v srdci dnešnej Cirkvi!“Zuzana Klimanová – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024