Medzinárodné stretnutie kňazov v Ríme bude prípravou na synodálne stretnutie

TK KBS, vat, ml; pz | 17. 04. 2024 12:45Rím 17. apríla (TK KBS) V dňoch 29. apríla – 2. mája 2024 sa v Sacrofane a Ríme uskutoční medzinárodné stretnutie približne 200 farských kňazov, ktoré sa bude zaoberať témou Ako byť synodálnou miestnou cirkvou v misii? Táto aktivita je súčasťou príprav na druhé zasadnutie XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody o synodalite. Kňazov zo Slovenska budú zastupovať kňaz a člen synodálneho tímu Košickej arcidiecézy Peter Sýkora a kňaz Prešovskej archieparchie Marcel Mojzeš.Mons. Luis Marín de San Martín, podsekretár generálneho sekretariátu synody a koordinátor stretnutia, informoval o pochopení a význame tohto stretnutia kňazov z celého sveta. „Je to stretnutie na počúvanie, modlitbu a rozlišovanie. Táto iniciatíva reaguje aj na podnety účastníkov prvého zasadnutia XVI. generálneho zhromaždenia Biskupskej synody, ktorí navrhovali viac načúvať hlasu farárov.“Cieľom dní bude, aby účastníci počúvali a prehlbovali synodálnu skúsenosť miestnych farností a diecéz, viedli dialóg a vymieňali si skúsenosti a nápady. Výsledky budú použité ako jeden z podkladov pre vypracovanie pracovného dokumentu Instrumentum laboris pre druhé zasadanie synody v októbri.Počet účastníkov stretnutia (približne 200) bol určený podľa podobného kritéria, aké používajú biskupské konferencie pri voľbe zástupcu do synodálneho zhromaždenia. Pri výbere účastníkov boli biskupské konferencie a východné katolícke cirkvi požiadané, aby zohľadnili skúsenosti synodálnej cirkvi a rôznorodé pastoračné prostredie (vidiek, mesto, špecifické sociokultúrne kontexty atď.).Stretnutie bude rozdelené na dve hlavné časti: prvá časť sa uskutoční v Sacrofane (29. apríla – 1. mája). Účastníci sa budú zaoberať všeobecnou témou Ako byť miestnou synodálnou cirkvou v misii. Každý deň má tiež svoju vlastnú tému: Tvár synodálnej cirkvi; Všetci učeníci, všetci misionári; Budovanie vzťahov a budovanie spoločenstva.Prácou v jednotlivých skupinách bude sprevádzať päť odborníkov: biskup Mons. Pablo Virgilio David (Filipíny), P. Benedict Ndubueze Ejeh (Nigéria), Mons. Tomáš Halík (Česká republika), P. Gilles Routhier (Kanada), Dr. María Lía Zervino (Argentína). Počas týchto dní bude vyhradený čas na modlitbu a slávenie Eucharistie. Druhá časť sa uskutoční 2. mája vo Vatikáne. Účastníci sa stretnú a porozprávajú so Svätým Otcom a budú spoločne sláviť Eucharistiu v Bazilike svätého Petra v Dóme svätého Petra.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024