Aj tento rok budeme v júli sláviť Svetový deň starých rodičov a seniorov

TK KBS, VaticanNews, rpr, ml; pz | 17. 04. 2024 12:25Foto: Vatican Media

Bratislava 17. apríla (TK KBS) Aj tento rok budeme v júli sláviť Svetový deň starých rodičov a seniorov. Materiály a tipy, ako ho sláviť, pripravuje Rada KBS pre rodinu v spolupráci s Radou KBS pre mládež. Obsahovať budú inšpirácie na konkrétne aktivity na prepojenie generácií ale aj zdôraznenie témy Božej vernosti, ktorá trvá cez pokolenia.Tento Svetový deň ustanovil v roku 2021 Svätý Otec František. V Cirkvi sa každoročne slávi na štvrtú júlovú nedeľu, blízko sviatku svätého Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Pápež František pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné, a vyzýva ich, aby „boli učiteľmi pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším.“Už je známa téma„Neopusť ma v starobe (porov. Ž 71,9)“ – tak znie téma Dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 28. júla. Osamelosť je neredukovateľným stavom ľudskej existencie, musíme prekonať každú formu kultúry skartovania, píše v komentári k zverejneniu témy IV. ročníka sviatku seniorov prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell.„Osamelosť je, žiaľ, rozšírenou realitou, ktorá postihuje mnohých starších ľudí, ktorí sú často obeťami kultúry skartovania a sú považovaní za príťaž pre spoločnosť.“ Z tohto dôvodu „sú rodiny a cirkevné spoločenstvo povolané stáť na čele podpory kultúry stretávania, vytvárať priestor na vzájomné zdieľanie sa a načúvanie, ponúkať podporu a náklonnosť: takto sa konkretizuje evanjeliová láska,“ píše.„Slávenie tohto dňa, ktoré oceňuje charizmy starých rodičov a seniorov a ich prínos pre život Cirkvi, chce podporiť angažovanosť každého cirkevného spoločenstva v budovaní vzťahov medzi generáciami a v boji proti osamelosti s vedomím, že – ako hovorí Sväté písmo – nie je dobré, aby bol človek sám.“Slávenie Štvrtého svetového dňa starých rodičov a seniorov nás podľa prefekta Farrella pozýva, „aby sme spoločne – starí rodičia, vnúčatá, mladí ľudia, seniori, členovia jednej rodiny – budovali širšie „my“ cirkevného spoločenstva. Práve táto familiárnosť, zakorenená v Božej láske, prekonáva každú formu kultúry skartovania a osamelosti.“„Naše spoločenstvá sú svojou nežnosťou a láskavou pozornosťou, ktorá nezabúda na svojich najkrehkejších členov, povolané zjavovať Božiu lásku, ktorá nikoho nikdy neopúšťa.“ Dikastérium pre laikov, rodinu a život preto pozýva farnosti, diecézy, združenia i cirkevné spoločenstvá na celom svete k duchovnej príprave.Na tento účel budú v najbližších mesiacoch na internetovej stránke www.laityfamilylife.va sprístupnené špeciálne pastoračné materiály, ich slovenskú verziu bude možné nájsť na stránkach Rady KBS pre rodinu.Poznámka: V správe boli využité informácie VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024