Združenie Ženy vo Vatikáne je spojené s pápežovou modlitbou proti násiliu

TK KBS, VaticanNews, am, mh, ml; kj | 16. 04. 2024 16:35Foto: Unsplash

Rím 16. apríla (VaticanNews) „Ženy a muži spoločne proti zneužívaniu a násiliu. Na ceste k novej kultúre,“ to je názov konferencie, ktorá sa uskutoční v stredu 17. apríla v Ríme. Organizuje ju prvé čisto ženské združenie založené vo Vatikáne v roku 2016 pod názvom D.VA (Donne in Vaticano). Osobitná pozornosť bude na konferencii venovaná rodovému násiliu, ktoré je prejavom kultúry, ktorá je stále silne „mačistická“, ako ju niekoľkokrát označoval aj pápež František.„Čo dodať k mnohým hlasom, článkom, knihám, filmom, verejným podujatiam, ktoré sa v poslednom čase množia a dokazujú, aké aktuálne je dnes hovoriť o ženskej otázke?“ Túto otázku si položilo združenie „Ženy vo Vatikáne – D.VA“, a prišla im na um myšlienka poskytnúť svojim členkám a všetkým, mužom či ženám, ktorí by mali záujem, možnosť prehĺbeného štúdia a dialógu na tému prítomnosti žien v spoločnosti a v Cirkvi, s osobitným zameraním na fenomén rodového násilia.V stredu 17. apríla o 17. hodine sa v priestoroch Focolare Meeting Point pri Piazza Venezia v Ríme bude hovoriť o skúsenostiach žien, ktoré pracujú alebo pracovali vo Vatikáne, teda v „srdci Cirkvi“. Za posledných 10 rokov sa vo Vatikáne počet zamestnaných žien výrazne zvýšil a vďaka pápežovi Františkovi sa zvýšil aj počet žien na riadiacich pozíciách. Konferencia je príležitosťou „spojiť hlas kresťanských žien s tými, ktorí odsudzujú diskrimináciu, zneužívanie a násilie, ktorým ženy stále trpia“. Práve v mesiaci apríli Svätý Otec František pozval cez Svetovú sieť pápeža k modlitbe za úlohu žien, za ich dôstojnosť a aby „prestala diskriminácia, ktorej obeťami sú ženy vo svete“.Spomínané združenie bolo založené s cieľom „vytvoriť sieť poznania, priateľstva a solidarity medzi všetkými členkami“, ale aj reagovať na „potrebu zviditeľniť ženskú zložku vo Vatikáne, v Cirkvi a v spoločnosti“. Duchovným sprievodcom zduženia je páter Federico Lombardi SJ. Ako čítame v stanovách združenia, „ženy sú cenným zdrojom, ktorý je potrebný oceniť na pracovisku i vo všetkých prostrediach a aktivitách“. Konferencia je tiež príležitosťou zdôrazniť a podporiť otázky, ktoré silne vyplynuli zo synodálnej cesty o prítomnosti a úlohe žien v samotnej Cirkvi. Podľa organizátoriek sa zdá, že je v Cirkvi ešte stále „príliš veľa nesmelosti, najmä pokiaľ ide o uznanie a odsúdenie domáceho násilia“.„Násilie páchané na ženách je celosvetovým škandálom,“ uvádza sa v najnovšom vyhlásení Dikastéria pre náuku viery o ľudskej dôstojnosti Dignitas infinita. Združenie D.VA zdôrazňuje, že „na boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré často siaha až k feminicíde, je potrebná angažovanosť a vôľa všetkých, mužov a žien spoločne, ako aj angažovanosť politiky a inštitúcií“. Konferencia chce upozorniť na mocenskú „mačistickú“ kultúru, ktorá mužov a ženy podnecuje zostať v rámci nesprávnych vzorcov vo výbere štúdia a práce. „Je potrebná cesta, ktorú treba prejsť spoločne, skrátka, výchovou a vzdelávaním k novej kultúre založenej na rešpekte, uznávaní rozdielov a vzájomnosti,“ uvádza združenie.Na podujatí vystúpia Liliana Ocminová, členka Talianskej konfederácie pracovných odborov (CISL) a členka predstavenstva Medzinárodnej organizácie práce (ILO), ďalej saleziánska rehoľná ses. Linda Pocherová FMA, profesorka teológie na Pápežskej fakulte Auxilium, tiež Elisabetta Giordanová, predsedníčka a zakladateľka združenia Medzi ženami (Tra le donne) a hosťom bude aj Andrea Bernetti, psychoterapeut, predseda „Centro Prima“, strediska pre mužov, ktorí sa dopúšťajú násilia v Ríme. Konferenciu ukončí umelecký príspevok spisovateľky a performerky Cecilie Lavatoreovej, ktorá účastníkom predstaví niekoľko príbehov o výnimočných ženách v ich každodennom živote.Adriana Masotti, Miroslava Holubíková – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024