Pápež vymenoval nunciov v Južnej Afrike, Lesothe a Konžskej republike

TK KBS, VaticanNews, cz, ml; pz | 16. 04. 2024 16:05Foto: Vatican Media

Vatikán 16. apríla (VaticanNews) Pápež František vymenoval do funkcie arcibiskupa pre cirkevné záležitosti v Taliansku Mons. Henryka Mieczyslawa Jagodzińského, titulárneho arcibiskupa Limosana, doterajšieho apoštolského nuncia v Ghane, za apoštolského nuncia v Južnej Afrike a Lesothe a Mons. Mitju Leskovara, titulárneho arcibiskupa z Beneventa, doterajšieho apoštolského nuncia v Iraku, za nového apoštolského nuncia v Konžskej demokratickej republike.Nuncius v Južnej Afrike a LesotheNový nuncius v Južnej Afrike a Lesothe, Mons. Henryk Jagodziński, sa narodil 1. januára 1969 v poľskom meste Małogoszcz. Navštevoval Vyšší teologický seminár v Kielcach a 3. júna 1995 ho biskup Kazimierz Ryczan vysvätil za kňaza tej istej diecézy. Vyštudoval kánonické právo. Dva roky pôsobil ako farár v Busku-Zdroji a potom študoval v Ríme, kde získal doktorát z kánonického práva na Pápežskej univerzite Svätého kríža. V Ríme študoval aj na Pápežskej cirkevnej akadémii, ktorá sa venuje vzdelávaniu vatikánskych diplomatov.Mons. Jagodzinski vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice 1. júla 2001. Medzi jeho prvé úlohy patrilo pôsobenie na veľvyslanectvách Svätej stolice v Bielorusku v rokoch 2001 – 2005, v Chorvátsku v rokoch 2005 – 2008, v Sekcii pre vzťahy so štátmi Štátneho sekretariátu v Ríme, potom v Indii v rokoch 2015 – 2018 a v Bosne a Hercegovine v rokoch 2018 – 2020. 3. mája 2020 bol vymenovaný za titulárneho arcibiskupa Limoges a apoštolského nuncia v Ghane.Nuncius v Konžskej demokratickej republikeNový nuncius v Konžskej demokratickej republike Mitja Leskovar sa narodil 3. januára 1970 v slovinskom meste Kranj. V roku 1989 vstúpil do seminára v Ľubľane, kde študoval teológiu. Za kňaza ľubľanskej diecézy ho vysvätil arcibiskup Alojz Šuštar 29. júna 1995. Po dvoch rokoch pastoračnej práce v Domžale pokračoval v štúdiu v Ríme. V roku 1999 získal na Pápežskej Gregorovej univerzite titul magistra a doktora kánonického práva. Do diplomatických služieb Svätej stolice nastúpil 1. júla 2001 a medzi jeho prvé úlohy patrilo vyslanie do Bangladéša v rokoch 2001 – 2003, potom do Sekcie všeobecných záležitostí Štátneho sekretariátu v Ríme v rokoch 2003 – 2014, kde pracoval aj na reforme vnútorných bezpečnostných postupov Vatikánu.  Potom ho v rokoch 2015 až 2018 videli v Nemecku a v rokoch 2018 až 2020 v Indii. Dňa 1. mája 2020 pápež František vymenoval Mons. Leskovara za titulárneho arcibiskupa Beneventa a apoštolského nuncia v Iraku a jeho vysviacka sa uskutočnila 8. augusta toho istého roku v katedrále slovinského hlavného mesta.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024