V Bratislave zasadala Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS

TK KBS, kh, ml; kj | 16. 04. 2024 13:45Bratislava 16. apríla (TK KBS) V Bratislave sa v pondelok 15. aprila 2024 konalo pracovné zasadnutie Sociálnej subkomisie Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Členovia Subkomisie sa venovali viacerým témam pod vedením predsedu, bratislavského eparchiálneho biskupa Mons. Petra Rusnáka.Zástupcovia Subkomise si vypočuli informáciu o reorganizácií rád a komisií KBS. Debatovali aj prípravach niektorých podujatí, napríklad o udeľovaní Ceny svätej Matky Terezy z Kalkaty (5. septembra), Svetovom dni chudobných, ktorý pripadá na sviatok sv. Alžbety (17. novembra) a dalších iniciatívach. Nechýbali informácie z Komisie COMECE pre sociálne veci, kde Slovensko zastupuje Erich Hulman.„Kristus otvára dvere a srdcia ľudí a nemá iné ruky ako naše. Nech sa nám to darí v spolupráci a v ochote. Nebojme sa dať iniciatívu iným ľuďom, rozdeliť prácu a zodpovednosť. Tak ako Kristus nevztiahol všetko na seba, ale poveril apoštolov. My sa musíme umenšovať a on musí rásť, aby sa ľuďom otvorili oči na jeho posolstvo,“ povzbudil účastníkov predseda Sociálnej subkomisie Mons. Peter Rusnák.TK KBS informovala Katarína Hulmanová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024