Vyše tridsiatka delegátov zo siedmich území na celoslovenskej rade eRka

TK KBS, rl, bk, ml; pz | 16. 04. 2024 09:29Foto: Archív eRka

Liptovská Osada 16. apríla (TK KBS/Rádio LUMEN) V Liptovskej Osade sa konala cez víkend celoslovenská rada eRka. Je to najvyšší rozhodovací orgán hnutia. Na stretnutí sa zúčastnilo 33 delegátov zo všetkých siedmich území a pozvaní hostia. Program zahŕňal aktivity k téme celoslovenskej rady eRko, aké chceme. Na stretnutí sa zúčastnil aj redaktor Rádia LUMEN Boris Kollár.Témou celoslovenskej rady v tomto roku bolo heslo eRko, aké chceme. K priebehu rady viac dodáva Juraj Králik, výkonný riaditeľ eRka: „Bol to pre nás taký čas zastaviť sa, pretože na týchto celoslovenských radách väčšinou plánujeme ten daný rok, ktorý je, ale teraz bol špeciálny moment, kedy sme sa pozreli na viac rokov dopredu a obnovili si svoju víziu, ktorou je, že chceme vytvárať stretká, aby deti rástli spolu v radosti a venovali sme sa špeciálne téme sprevádzania animátorov.“Program zahŕňal odpočet strategického plánu, menovanie nového tajomníka ochrany detí v eRku, schválenie plánu činnosti na tento rok, schválenie rozpočtu či predstavenie novej ročnej témy. „Popri tradičných bodoch programu, ako bolo schvaľovanie práv za minulý rok a plánov na budúci rok sme sa zamerali na znovunájdenie ťažiska služby vedúcich oblastných centier,“ hovorí Andrej Gejdoš.eRko má na Slovensku viac ako 260 stretiek. O vedúcich stretiek sa starajú vedúci oblastných centier, ktorí združujú animátorov na určitom území približne vo veľkosti dekanátu. Podľa schváleného nového ťažiska vedúcich oblastných centier je ich hlavnou úlohou sprevádzanie a podporovanie zodpovedných za farnosti a animátorov, aby mohli kvalitne viesť a vytvárať detské spoločenstvá.„Táto služba – sprevádzanie animátorov je dôležitá preto, aby animátori svoj dobrovoľnícky záväzok voči službe deťom robili s veľkým nadšením a s dobrou víziou formácie,“ uviedol Králik. Na stretnutí sa zúčastnil aj zakladateľ eRka Eugen Valovič. Súčasťou víkendu bol aj čas na budovanie spoločenstva a čas na modlitbu, v ktorom účastníci vyprosovali dobro pre eRko (Zdroj: Rádio LUMEN).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024