Svetové dni mládeže už 40 rokov menia životy mladých ľudí na celom svete

TK KBS, VaticanNews, en, ml; pz | 15. 04. 2024 14:18Foto: Vatican Media

Rím 15. apríla (VaticanNews) V nedeľu 14. apríla 2024 si Rím pripomenul 40 rokov od prvého Svetového dňa mládeže v Ríme. Pri tejto príležitosti sa prihovoril kardinál José Tolentino de Mendonça, prefekt Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie.„Dnes ďakujeme Pánovi za iniciatívu svätého Jána Pavla II. pri vyhlásení prvého Svetového dňa mládeže. Ďakujeme aj pápežovi Benediktovi XVI. a pápežovi Františkovi za to, že každý Svetový deň mládeže prežívajú ako nenahraditeľný moment Cirkvi,“ povedal v sobotu večer počas svätej omše v Centre svätého Vavrinca kardinál de Mendonça, prefekt Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, 40 rokov po prvom stretnutí mladých na Svätopeterskom námestí 14. apríla 1984.Hovoril o tom, že Svetové dni mládeže priniesli mnoho plodov nádeje a lásky, a nazval toto podujatie obrazne jar v srdci Cirkvi. Hovoril tiež o osobnej skúsenosti s Kristom, ktorá je v živote človeka rozhodujúca. „Kristus nie je abstraktná teoretická pravda, je to skúsenosť, ktorej sme sa dotkli.“ A práve túto skúsenosť majú účastníci Svetových dní mládeže – uvedomujú si, že sú súčasťou veľkého spoločenstva, prežívajú radosť z viery, spoločne sa modlia, chvália Boha, počúvajú ho. Tiež sa spoločne delia o svoj život, navzájom sa podporujú.Kardinál povedal, že takáto skúsenosť premieňa životy ľudí a odpovedá na výzvu Krista, ktorý nechce, aby sme boli divákmi, ale svedkami. A svedok je ten, kto hovorí: ,Videl som na vlastné oči, počul som na vlastné uši, bol som dotknutý.' To z nás robí Cirkev, ktorá je misionárska a vychádza v ústrety iným. Aj pápež František žiada mladých ľudí, aby sa len nepozerali, ale aby sami tvorili dejiny a robili pri tom dobrý hluk – hluk, ktorý ohlasuje dobrú zvesť. Pápež svätý Ján Pavol II. o mladých povedal, že sú hlavnými evanjelizátormi budúcnosti.„Kristus sa na vás spolieha, že budete liečiť rany, otvárať nové horizonty, budovať nie kultúru smrti, ale kultúru života a budovať civilizáciu lásky. A Mária, prítomná na každom Svetovom dni mládeže ako oporný bod, nám pomáha hľadieť na Krista,“ uzavrel svoj príhovor kardinál.Nasledujúce Svetové dni mládeže sa budú konať v roku 2027 v Soule v Južnej Kórei. Predchádzať mu bude Jubileum mladých v roku 2025.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024