Biskup Trstenský konsekroval obnovený kostol a oltár v Stankovanoch

TK KBS, sd, ml; pz | 15. 04. 2024 13:25Foto: Biskup František Trstenský Facebook

Stankovany 15. apríla (TK KBS) Sobota 13. apríla sa od tohto roku stane vo farnosti Stankovany slávnostným dňom. Do farnosti zavítal spišský biskup Mons. František Trstenský, aby vyhovel žiadosti miestneho farára Štefana Pitáka a Božieho ľudu a konsekroval obnovený kostol a oltár farského kostola, zasväteného Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Slávnosť sa začala za účasti miestnych veriacich, ale aj viacerých hostí. Prítomní boli viacerí kňazi rodáci, niektorí predchádzajúci správcovia farnosti Stankovany či kapláni, dekan z Ružomberského dekanátu, architekti, stavbári a iní hostia. V úvode všetkých privítal farár Piták, ktorý zároveň predstavil krátku históriu kostola a vykonané rekonštrukčné práce. Okrem novej elektroinštalácie, osvetlenia, výmaľby či podlahy v presbytériu, kostol dostal najmä nový pevný obetný oltár, ambónu a konsekračné kríže.V homílii hlavný celebrant biskup František poukázal na prepojenie oltára, Krista a každého pokrsteného veriaceho. Vysvetlil tiež známy, no niekedy nesprávne chápaný biblicko-staviteľský pojem uholného kameňa, ktorým je v Cirkvi sám Kristus. Celá stavba postavená na ňom tak dostáva svoju pevnosť a zároveň možnosť správneho rastu. Po posväcujúcej modlitbe biskup pomazal krizmou, posvätenou počas omše Missa chrismatis, nový kamenný oltár a konsekračné kríže. Následne naplnil priestor kostola dym kadidla symbolizujúci modlitbu vznášajúcu sa k Bohu z tohto miesta.V závere liturgie sa miestny starosta poďakoval biskupovi Františkovi za posvätenie kostola a pripomenul odvahu, pracovitosť a obetu miestnych veriacich, ktorí tento kostol postavili v neľahkých časoch a dodnes sa oň radi starajú.

Viac z histórie farnosti StankovanyPôvodný drevený kostolík v Stankovanoch bol zasvätený všetkým svätým. Jeho staviteľom bol Martin z Banskej Bystrice. Bohoslužby v ňom boli pravdepodobne iba raz v rokuZákladný kameň dnešnej stavby postavili 18. apríla 1900. Kostol bol postavený v krátkom čase a požehnaný 22. decembra 1901. Jedná sa o historizujúcu neogotickú stavbu. Pôdorys má tvar kríža. K lodi sú pristavené kaplnky. Veža je trojposchodová polygonálna s ihlancovitým zastrešením. Oltáre, sochy a krížovú cestu do nového kostola vyrobil rezbár Ferdinand Stuflesser z Tirolska. Hlavný oltár – ako aj kostol a farnosť – je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Po bokoch sú sochy sv. Alojza a sv. Imricha. Bočné oltáre sú zasvätené Svätej Rodine a Panne Márii, Kráľovnej posvätného ruženca.Zvony pre kostol dodala firma Seltenhofer zo Šoprone. Lavice vyrobil Július Neupauer z Liptovského Hrádku. Organ postavila firma Rieger z Krnova v roku 1902. Posledná generálna oprava kostola prebehla za pôsobenia farára Jozefa Rusnáka, ktorý spravoval farnosť Stankovany od roku 1971 do roku 1987 (Viac na: https://www.stankovany.sk/obec/aktivity/farnost/)Zdroj: Spišská diecéza Patrik Taraj
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024