Fórum života odovzdalo v Rajeckých Tepliciach Ceny Antona Neuwirtha

TK KBS, az, ml; pz | 15. 04. 2024 11:26V kategórii Osobnosť cenu získal docent Karol Pastor.

Foto: Archív Fóra života

Rajecké Teplice 15. apríla (TK KBS) Traja noví laureáti si prevzali Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života. Slávnosť sa konala v piatok 12. apríla počas medzinárodnej konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach. Cena nesie meno Antona Neuwirtha, významného slovenského lekára, diplomata a mysliteľa, ktorý bol zakladajúcim členom Fóra života.Cenu Antona Neuwirtha udeľuje každoročne Fórum života osobám alebo organizáciám, ktoré sa významne zaslúžili o ochranu ľudského života. Tento rok ceny odovzdali predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, primátor mesta Rajecké Teplice Ambróz Hájnik a dcéra Antona Neuwirtha Anna Záborská týmto laureátom.

V kategórii Osobnosť cenu získal docent Karol Pastor (na titulnej snímke) za svoju odbornú prácu v oblasti demografie, vo vzdelávaní a riešení aktuálnych etických výziev v našej spoločnosti. Ocenenou zahraničnou osobnosťou sa stal doktor Dermot Kearney za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za svedectvo odvahy pri poskytovaní pomoci ženám pri odvrátení farmakologického potratu.Tretím laureátom Ceny Antona Neuwirtha bola Nadácia Jérôme Lejeune. Ocenenie za poskytovanie komplexnej starostlivosti deťom a dospelým s Downovým syndrómom a za vzdelávanie v oblasti bioetiky prevzal jej riaditeľ Pablo Siegrist Ridruejo.„Galavečer konferencie bol nielen oslavou týchto významných prínosov, ale aj pripomenutím hodnôt, ktoré Anton Neuwirth zastával, a výzvou pre nás všetkých, aby sme nasledovali jeho príklad v ochrane a podpore života v pravde,“ uviedla predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.Večer moderoval Martin Agner, obohatilo ho vystúpenie sláčikového tria Štátneho komorného orchestra Žilina. Konferencia Vyber si život je medzinárodné podujatie, ktoré sa zameriava na diskusiu a vzdelávanie v oblasti ochrany života a ľudských práv. Je priestorom pre odborníkov, aktivistov a verejnosť na zdieľanie poznatkov a skúseností v tejto dôležitej oblasti.Anton Neuwirth je známy svojou prácou na záchranu života poskytovaním dôstojných životných podmienok spoluväzňom vo väzniciach. Je autorstvom knihy Liečiť zlo láskou.Jeho život je silným svedectvom o hodnotách tolerancie, znášanlivosti a úcty k človeku a je inšpiráciou pre mnohých. In memoriam získal najvyššie vyznamenanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – medailu za zásluhy o slovenskú diplomaciu, ktorá dopĺňa bohatú zbierku ocenení Antona Neuwirtha, vrátane pápežského Veľkokríža Rytierskeho rádu Pia IX., Veľkokríža Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov a Pribinovho kríža I. triedy.TK KBS informovala Andrea Žiaková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024