Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania, brožúru opäť ponúka Spiš

TK KBS, ks, ml; pz | 15. 04. 2024 09:25Foto: Print Screen

Spišská Kapitula 15. apríla (TK KBS) Pred Nedeľou Dobrého pastiera (21. apríla 2024) prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej modlitby práve na tento úmysel.„Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky,“ píše na svojej webstránke Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, kde je možné nájsť sériu materiálov s modlitbami za duchovné povolania. V mnohých farnostiach je zaužívaná prax, predovšetkým každý prvý štvrtok mesiaca, modliť sa na tento úmysel. Aj tieto modlitbové pomôcky chcú napomôcť rozvoju tejto praxe. Nájdete tu modlitby, ktoré sa dajú použiť v spomínanom Týždni, ale určite sa dajú vhodne použiť aj v iné dni. Súčasťou tejto brožúrky sú aj farebné plagáty s myšlienkami o povolaní, ktoré sa dajú použiť napr. na nástenke v kostole, alebo v škole či pastoračnom centre. V elektronickej podobe sa dajú použiť napríklad na internetových stránkach farností alebo pri modlitbách v kostoloch.Brožúrku v tlačenej podobe, spolu s plagátmi, si môžete objednať na adrese: rektorat@kapitula.sk.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024