Svätý Otec v posolstve k ukončeniu ramadánu: Zastavme zotrvačnosť zla!

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 15. 04. 2024 08:22Vatikán 15. apríla (VaticanNews) V tomto roku „islamský svätý mesiac končí niekoľko dní po slávení Veľkej noci, najvýznamnejšieho sviatku kresťanov,“ uvádza v posolstve k ukončeniu ramadánu pápež František sieti Al Arabia. „Radostná udalosť“ Veľkej noci, píše pápež František „však silne kontrastuje so smútkom z krvi, ktorá tečie v požehnaných krajinách Blízkeho východu.“ V posolstve opakovane apeluje na ukončenie vojen, ktoré sú „vždy porážkou“.„Bratia a sestry, náš otec Abrahám pozdvihol oči k nebu, aby sa pozrel na hviezdy: svetlo života,“ pokračuje pápež a zdôrazňuje: „nás žiada, aby sme prekonali noc nenávisti, aby podľa vôle Stvoriteľa to boli hviezdy, ktoré osvetľujú zem, a nie zem, ktorá horí, spustošená plameňmi zbraní, ktoré zapaľujú nebo!“„Boh je pokoj a chce mier. Kto v neho verí, nemôže neodmietnuť vojnu, ktorá nerieši, ale zväčšuje konflikt. Vojna, nikdy sa neunavím opakovať, je vždy a len porážkou: je to bezcieľna cesta; neotvára žiadne perspektívy, ale hasí nádej,“ smutno konštatuje Svätý Otec.Pápež uvádza svoje znepokojenie nad „konfliktom v Palestíne a Izraeli“ a preto žiada: „Okamžite zastavte paľbu v pásme Gazy, kde dochádza k humanitárnej katastrofe; nech príde pomoc pre palestínske obyvateľstvo, ktoré tak veľmi trpí; nech sú prepustení rukojemníci unesení v októbri!“ Pápež František nezabúda ani „na sužovanú Sýriu, Libanon, celý Blízky východ“, preto vyzýva: „Nedovoľme, aby sa rozhoreli plamene nevôle, hnané smrtiacimi vetrami pretekov v zbrojení! Nedovoľme, aby sa vojna rozšírila! Zastavme zotrvačnosť zla!“Svoje myšlienky upriamuje pápež na mnoho ľudí, ktorým „z očí tečú slzy a z ich úst vychádza jediné slovo: ‚dosť‘ Preto sa obracia k „tým, ktorí majú vážnu zodpovednosť za riadenie národov: dosť, prestaňte! Prosím, zastavte hluk zbraní a myslite na deti, na všetky deti, ako na svoje vlastné deti. Pozrime sa všetci na budúcnosť očami detí. Ony sa nepýtajú, kto je nepriateľ, ktorého treba zničiť, ale kto sú kamaráti, s ktorými sa môžu hrať; potrebujú domy, parky a školy, nie hroby a jamy!“Pápež zdôrazňuje, „že púšte môžu prekvitať: tak ako v prírode, aj v srdciach ľudí a v životoch národov. Ale výhonky nádeje vyklíčia z púšte nenávisti len vtedy, ak budeme vedieť rásť spoločne, bok po boku; ak budeme vedieť rešpektovať vieru iných; ak budeme vedieť uznať právo každého národa na existenciu a právo každého národa na štát; ak budeme vedieť žiť v mieri bez toho, aby sme niekoho démonizovali. Verím v to a dúfam v to a spolu so mnou aj kresťania, ktorí uprostred mnohých ťažkostí žijú na Blízkom východe: objímam ich a povzbudzujem a žiadam, aby vždy a všade mali právo a možnosť slobodne vyznávať svoju vieru, ktorá hovorí o mieri a bratstve“.Záverom posolstva vyjadruje pápež svoju vďačnosť a dodáva: „s láskou vás pozdravujem a ubezpečujem vás, že Blízky východ nosím vo svojom srdci. Každému z vás želám všetko dobré a požehnanie od Najvyššieho. Šukran! [Ďakujem vám!]“Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024