Svätý Otec pred Raduj sa, Nebies Kráľovná: Je dôležité podeliť sa o vieru

TK KBS, VaticanNews, ak, mh, ml; pz | 15. 04. 2024 07:25Foto: Vatican Media

Vatikán 15. apríla (VaticanNews) „Trochu sa stíšme a zamyslime sa nad našimi stretnutiami s Ježišom,“ takto Svätý Otec František vyzval ku krátkemu rozjímaniu veriacich na Námestí sv. Petra v nedeľu 14. apríla pred modlitbou Raduj sa, Nebies Kráľovná. Z okna Apoštolského paláca pápež všetkých týmto zamyslením pozval, aby sa radi podelili s druhými o skúsenosť stretnutia s Ježišom a o vieru.Videozáznam

Zdroj: VaticanNewsDrahí bratia a sestry, dobrý deň, krásnu nedeľu!Dnešné evanjelium nás opäť privádza do veľkonočného večera. Apoštoli sú zhromaždení vo večeradle, keď sa dvaja učeníci vracajú z Emauz a rozprávajú o svojom stretnutí s Ježišom. A kým vyjadrujú radosť zo svojho zážitku, Zmŕtvychvstalý sa zjavuje celému spoločenstvu. Ježiš prichádza práve vtedy, keď sa delia o príbeh stretnutia s ním. Toto mi dáva myslieť na to, aké je krásne podeliť sa o vieru. Tento vzťah s ním nám dáva zamyslieť sa o dôležitosti podeliť sa o vieru v Ježiša Zmŕtvychvstalého.Každý deň sme zavalení tisíckami správ. Mnohé sú povrchné a zbytočné, iné prezrádzajú indiskrétnu zvedavosť alebo, čo je ešte horšie, pramenia z klebiet a zloby. Sú to správy, ktoré neslúžia žiadnemu účelu, v skutočnosti ubližujú. Sú však aj dobré, pozitívne a konštruktívne správy a všetci vieme, aké je príjemné počuť dobré veci a ako sa pri nich cítime lepšie. A tiež je dobré podeliť sa o skutočnosti, ktoré sa v dobrom či zlom dotkli nášho života, aby sme mohli pomôcť iným.
Napriek tomu je tu jedna vec, o ktorej sa nám často ťažko hovorí. O čom s námahou hovoríme? O tom najkrajšom, o čom môžeme porozprávať: o našom stretnutí s Ježišom. Každý z nás sa stretol s Pánom a ťažko sa nám o tom hovorí. Každý z nás by o tom mohol povedať veľmi veľa: nie tým, že by sme boli učiteľmi druhých, ale tým, že sa podelíme o jedinečné chvíle, v ktorých sme vnímali Pána ako živého, blízkeho, ktorý v našom srdci zapálil radosť alebo zotrel slzy, ktorý odovzdal dôveru a útechu, silu a nadšenie alebo odpustenie, nehu. O tieto stretnutia, ktoré každý z nás zažil s Ježišom, sa podeľte a odovzdajte ich ďalej. Je dôležité podeliť sa o to aj v rodine, v spoločenstve, s priateľmi. Rovnako ako je dobré hovoriť o dobrých vnuknutiach, ktoré nás v živote usmerňovali, o dobrých myšlienkach a pocitoch, ktoré nám pomáhajú napredovať a tiež o úsilí a námahe, ktorú vynakladáme na to, aby sme napredovali v živote, možno aj aby sme sa kajali a vrátili na našu cestu. Ak to urobíme, Ježiš nás, tak ako to urobil Emauzským učeníkom vo veľkonočný večer, prekvapí a urobí naše stretnutia a naše okolie ešte krajšími.Skúsme si teda teraz pripomenúť silný moment v našom živote, rozhodujúce stretnutie s Ježišom. Každý to zažil, každý sa stretol s Pánom. Trochu sa stíšme a zamyslime sa: Kedy som našiel Pána? Kedy sa mi Pán priblížil? Premýšľajme v tichu. A toto stretnutie s Pánom, podelil som sa oň, aby som vzdal Pánovi slávu? A tiež, počúval som iných, keď nám rozprávali o stretnutí s Ježišom? Panna Mária pomôž nám podeliť sa o vieru, aby sa naše spoločenstvá stávali čoraz viac miestami stretnutia s Pánom.Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu –VaticanNews, Andrej Klapka, Miroslava Holubíková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024