Josef Nuzík prevzal v katedrále sv. Václava úrad olomouckého arcibiskupa

TK KBS, ts cbk, ml; kj | 13. 04. 2024 18:05Foto: Josef Polehňa, ČaV

Olomouc 13. apríla (TS ČBK) Josef Nuzík sa stal pätnástym olomouckým arcibiskupom a metropolitom moravským na slávnostnej bohoslužbe, ktorá sa konala v sobotu 13. apríla 2024 v Katedrále svätého Václava.Katedrála a priestor pred ňou sa začali zapĺňať od skorých ranných hodín. Takmer tri a pol tisíc ľudí, z ktorých väčšina prišla v rámci organizovaných farských skupín s takmer dvoma stovkami kňazov, si nedalo ujsť udalosť dôležitú pre celú moravskú cirkev.Prítomných bolo aj dvadsaťtri biskupov z Českej republiky a susedných krajín, kanonici metropolitnej kapituly, dekani olomouckej arcidiecézy a zástupcovia mužských a ženských rehoľných rádov.Pozvanie prijali aj predstavitelia verejného života – ministri, poslanci, senátori či župani – a akademickej obce, riaditelia charít a cirkevných škôl na území arcidiecézy, zástupcovia arcibiskupských spolkov a predstavitelia nekatolíckych cirkví. A príbuzní arcibiskupa Nuzíka, ktorý pochádza z jedenástich súrodencov, obsadili aj viac ako sto miest.Na začiatku bohoslužby pozdravil zhromaždených apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo a potom vyzval k prečítaniu pápežskej buly, ktorou bol Josef Nuzik 9. februára vymenovaný za olomouckého arcibiskupa. Keď skončil, odovzdal novému arcibiskupovi žezlo olomouckých arcibiskupov a odprevadil ho k predsedníckemu stolcu, na ktorý sa Josef Nuzík posadil na znak prevzatia úradu.Arcibiskup Nuzik vo svojom príhovore pripomenul, že sa pripája k línii svojich predchodcov, ktorá sa začína v 9. storočí prvým moravským arcibiskupom svätým Metodom a pozostáva zo 69 zachovaných mien. „Pripomína mi to, že som povolaný slúžiť v tomto čase,“ zdôraznil a pripomenul svojho bezprostredného predchodcu arcibiskupa Jana Graubnera, ktorý pred viac ako 30 rokmi obnovoval a budoval život Cirkvi poznačenej komunistickým režimom. „Ďakujem vám, otec arcibiskup Ján, a vám všetkým, bratia, za vašu prácu, ktorá nám dáva niečo, na čom môžeme stavať,“ dodal.Na často kladenú otázku, čo chce na čele Olomouckej arcidiecézy predovšetkým robiť, ponúkol odpoveď: nekritizovať a nelamentovať, ale v duchu svojho biskupského hesla hlásať radostnú zvesť – evanjelium, ako to chcel Ježiš od svojich učeníkov. „Evanjelium nám ukazuje na šťastie, ktoré by sme inde hľadali, a ono je práve tu,“ spomenul arcibiskup Nuzík a odkázal na názov knihy francúzskeho autora Jacquesa Philippa Šťastie tam, kde ho nečakáte a pokračoval: „Nebojme sa spájať so životom viery samotný pojem šťastia. Potešilo ma, že v bule pápeža Františka, ktorou oznámil svoje rozhodnutie vymenovať ma, sú slová ,Boh založil Cirkev pre večnú spásu človeka. V nej môžu všetci, ktorí hľadajú Pána, nájsť skutočné šťastie a pokoj duše'.“Hlavnou úlohou vedenia Olomouckej arcidiecézy preto podľa arcibiskupa Núzika bude svedčiť spoločnosti a svetu spolu s každým o Bohu, ktorý „pôsobí tak, že sa nenecháme ovládnuť malichernosťou... milosrdne pomáha a dokáže zažiariť aj v našom ľudskom srdci... a dáva poklad viery, aj keď sme hlinené nádoby“. Takto o ňom svedčili aj jeho predchodcovia: Antonín Cyril Stojan, ktorý svoj život postavil na blízkosti k ľuďom, alebo nekrvavý mučeník komunizmu Josef Karel Matocha, ktorý strávil jedenásť rokov v internacii, a predsa sa vyspovedal: „Božia milosť zostáva so mnou.“„V piesni súrodencov Ulrychovcov sa spieva: ,Kam nás vedie táto cesta, kľukatiaca sa k obzoru, sme tu na nej ako jeden, chodci či pútnici?'“ spomenul arcibiskup Nuzík na záver svojej homílie a zakončil ju slovami: „Kto by nechcel byť pútnikom k veľkému cieľu? Nech nám všetkým Boh pomáha, aby sme sa prostredníctvom dnešnej slávnosti stali pútnikmi k veľkému cieľu, ktorý je u neho!“V myšlienkach a s trpiacimiNa záver bohoslužby prijal nový olomoucký arcibiskup gratulácie a priania k nástupu do služby od svojho predchodcu, pražského arcibiskupa Jana Graubnera, ako aj od zástupcov diecéznych kňazov, rehoľníkov a obyvateľov arcidiecézy na čele so spolubratmi zo Strání.Potom všetkým zhromaždeným oznámil, koho si zvolil za svojho generálneho vikára, teda svojho zástupcu a najbližšieho spolupracovníka. Tento úrad bude odteraz zastávať Ladislav Švirák, farár katedrálnej farnosti svätého Václava, dekan olomouckého dekanátu a protojerej Metropolitnej kapituly svätého Václava.Popoludní mali možnosť všetci ľudia pozdraviť nového olomouckého arcibiskupa v priestore pri katedrále. Zároveň sa v kostole Panny Márie Snežnej konala modlitba chvál a adorácia s požehnaním. Program ukončil organový koncert v Kostole svätého Mórica.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024