V Bruseli sa konalo stretnutie tajomníkov biskupských konferencií EÚ

TK KBS, ml; kj | 13. 04. 2024 14:10Foto: Archív COMECE

Brusel 13. apríla (TK KBS) V sídle Komisie biskupských konferencií Európskej únie/EÚ/(COMECE) v Bruseli sa vo štvrtok a v piatok 11. a 12. apríla 2024 konalo pracovné stretnutie tajomníkov biskupských konferencií. Konferenciu biskupov Slovenska zastupoval jej výkonný sekretár Ivan Ružička.- Čo bolo hlavnou témou pracovného rokovania?Hlavnou témou stretnutia boli prioritné otázky pre Katolícku cirkev vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu.- O čom ešte tajomníci hovorili?Medzi inými, pálčivou témou bolo aj nedávne hlasovanie Európskeho parlamentu, ktorý vo štvrtok rozhodol o začlenení tzv. práva na interrupciu do Charty základných práv EÚ. Diskutovali sme o postupe riešenia, ktoré by prinieslo oddelenie propagácie práva žien a práv detí.- Čo konkrétne v tomto smere navrhujete?V danej otázke majú nezastupiteľnú úlohu miestne cirkvi, ktoré by podľa tajomníkov mali pracovať na zvýšení tohto povedomia v jednotlivých členských štátoch bez posilňovania polarizácie.- Čo ďalšie témy?Hovorilo sa o blížiacom 20. výročí rozšírenia európskeho projektu o štáty, medzi ktoré patrí i Slovenská republika. Ďalej to bola diskusia o novom rozšírení o balkánske krajiny, otvorili sa aj otázky o multikultúrnom a multináboženskom rozmere EÚ, v ktorom kresťanské komunity, napriek klesajúcemu počtu veriacich, môžu a majú byť stále významným a kreatívnym spoločenstvom.- S akým posolsvom ste vystúpili za KBS?Za KBS som s radosťou referoval o pripravovanom blahorečení Božieho služobníka Jana Havlika CM z rehole lazaristov, ako aj o prípravách na návštevu biskupov Ad limina apostolorum v Ríme, ktorá nás čaká začiatkom júna. Do diskusie som priniesol témy, ktoré rezonujú vo viacerých krajinách, napríklad spovedné tajomstvo a ochrana maloletých v súvislosti s trestným zákonom a spolupráca s civilnými autoritami a riešenie radikalizácie politických strán v spojení národných a kresťanských hesiel bez hlbšieho prepojenia so svedectvom evanjelia.- Okrem pracovného rokovania bol priestor aj na iný program?Spoločný čas bol i príležitosťou na neformálne rozhovory. Tešila ma prítomnosť Slovákov, sekretára Rady európskych biskupských konferencií Martina Michalíčka, tajomníka COMECE pre zahraničné vzťahy Mareka Mišáka, ako aj stážistky Niny Danišovej.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024