Smutný deň, reaguje Andrea Tornielli na hlasovanie europarlamentu

TK KBS, at, ml; pz | 12. 04. 2024 16:05Foto: www.facebook.com/oneofuseurope

Vatikán 12. apríla (VaticanNews) Prinášame komentár Andreu Tornielliho k hlasovaniu Európskeho parlamentu o zaradení práva na interrupciu do Charty základných práv EÚ.

Včerajší deň bol pre Európu a jej inštitúcie smutný. Schváliť, aby sa potrat, t. j. úmyselné zabitie najbezbrannejšej ľudskej bytosti – prosím, nenazývajte ju „slepým črevom“ alebo „kusom mäsa“ – dokonca premenil na základné právo, veľa vypovedá o prebiehajúcom etickom odklone. V pondelok bolo zverejnené vyhlásenie Dikastéria pre náuku viery, schválené pápežom Františkom, týkajúce sa „nekonečnej dôstojnosti“ každej ľudskej bytosti a nevyčerpávajúceho zoznamu porušení, ktorým je táto dôstojnosť v súčasnosti vystavená. Medzi tieto porušenia patrí aj potrat.„Viac ako kedykoľvek predtým je potrebné mať odvahu pozrieť sa pravde do očí,“ píše sa v dokumente, ktorý preberá pasáže z nedávneho magistéria „a nazvať veci pravým menom bez toho, aby sme podľahli kompromisom z pohodlnosti alebo pokušeniu sebaklamu... umelý potrat je úmyselné a priame zabitie ľudskej bytosti v počiatočnej fáze jej existencie, medzi počatím a narodením, nech sa uskutočňuje akýmkoľvek spôsobom. Nenarodené deti sú najbezbrannejšie a najnevinnejšie zo všetkých a teraz sa im upiera ľudská dôstojnosť, aby im mohol ktokoľvek zobrať život a podporuje sa legislatíva, aby tomu nikto nemohol zabrániť. Preto treba aj v dnešnej dobe so všetkou silou a jasnosťou potvrdiť, že táto obrana rodiaceho sa života je úzko spojená s obranou akéhokoľvek ľudského práva. Predpokladá presvedčenie, že ľudská bytosť je vždy posvätná a nedotknuteľná, v akejkoľvek situácii a v akomkoľvek štádiu svojho vývoja“.Je známe, že rozhodnutie Parlamentu, aby nadobudlo platnosť, si vyžaduje jednomyseľnú ratifikáciu 27 krajín, ktoré tvoria Európsku úniu, a jednomyseľnosť v tejto oblasti bude ťažké dosiahnuť. Signál však zostáva: Európa mlčí, je unavená, neschopná jednotne uvažovať o diplomatických iniciatívach na zastavenie prebiehajúcej vojny a priepasti, ku ktorej svet smeruje čoraz rýchlejším tempom; Európa, ktorá nie je schopná spoločne sa zaoberať tragédiou migrantov a potrebou prísť im na pomoc tým, že zabráni, aby sa Stredozemné more naďalej stávalo cintorínom, ukázala, že jednou z jej priorít je zakotviť ako základné európske právo možnosť, ktorú navyše väčšina členských štátov EÚ už vo svojich právnych predpisoch umožňuje a to zabíjanie žien a mužov v počiatočnej fáze ich existencie.Práve včera, keď sa Európsky parlament pripravoval na hlasovanie o interrupciách, pápež pri audiencii na plenárnom zasadnutí Pápežskej akadémie sociálnych vied hovoril o dnešnej kultúre skartovania, ktorá sa stáva kultúrou smrti, ktorá postihuje tých najslabších: „Každá ľudská bytosť má právo na dôstojný život a na integrálny rozvoj, ‚aj keď je nedostatočne vyvinutá, aj keď sa narodila alebo bola vychovaná s obmedzeniami; v skutočnosti to neznižuje jej nesmiernu dôstojnosť ako ľudskej osoby, ktorá sa nezakladá na okolnostiach, ale na hodnote jej bytia. Keď sa nezabezpečí tento základný princíp, nemá budúcnosť ani bratstvo, ani prežitie ľudstva‘ (Fratelli tutti, 107).“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024