Pápež: Štedrosť a solidarita sú odpovede na individualizmus a ľahostajnosť

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 12. 04. 2024 14:55Foto: Vatican Media

Vatikán 12. apríla (VaticanNews) Pápež František prijal v piatok 12. apríla v Klementínskej sále na audiencii vyše 130 členov Pápežskej nadácie Papal Foundation, ktorá podporuje rôzne vzdelávacie, charitatívne a apoštolské projekty Cirkvi a udeľuje štipendiá laikom, kňazom a rehoľníkom na štúdium v Ríme.Jej programy, zdôraznil pápež pri poďakovaní charite, „podporujú duchovné puto a bratské spojenie s ľuďmi z mnohých rôznych kultúr, jazykov a regiónov, ktorí dostávajú pomoc“.Pápež František členov, správcov a delegátov Pápežskej nadácie privítal pri príležitosti ich každoročnej púte do Ríma a povedal:„V tomto veľkonočnom období oslavujeme Pánovo zmŕtvychvstanie a jeho víťazstvo nad hriechom a smrťou. Kameň položený pred hrobom bol skutočne odvalený a my sme pozvaní vzhliadnuť k Ježišovi a prijať ho do svojho života, znovu mu povedať ‚áno‘ (porov. homíliu na Veľkonočnú vigíliu 30. marca 2024). Takto bude pre nás večná prítomnosť zmŕtvychvstalého Krista vždy zdrojom radosti, ktorú nám nikto nemôže vziať (porov. Jn 16, 22).“Svätý Otec pripomenul poslanie Pápežskej nadácie:„Od svojho vzniku je nositeľom tejto veľkonočnej radosti tým, že prináša blízkosť, súcit a nehu Ježišovej lásky mnohým bratom a sestrám na celom svete. Vaša podpora rôznych vzdelávacích, charitatívnych a apoštolských projektov podporuje integrálny rozvoj mnohých ľudí, vrátane chudobných, utečencov, migrantov a v súčasnosti čoraz väčšieho počtu ľudí postihnutých vojnou a násilím. Štipendiá pre laikov, zasvätených mužov a ženy, seminaristov a kňazov z rozvojových krajín zároveň umožňujú pokračovať v štúdiu na pápežských univerzitách v Ríme a poskytujú tým, ktorí ich dostávajú, nástroje na účinnejšie svedectvo o evanjeliu v krajinách ich pôvodu i inde.“Rímsky biskup vyjadril poďakovanie nadácii za to, že „naďalej pomáha Petrovým nástupcom, aby početné miestne cirkvi rástli a starali sa o veľa znevýhodnených ľudí, čím odpovedá na Pánovo povolanie apoštolom (porov. Lk 22, 32; Jn 21, 17).“Účastníkom stretnutia pápež zdôraznil dôležitosť modlitby:„Vaša práca nachádza svoj zdroj a inšpiráciu v našej katolíckej viere, ktorá si žiada, aby sme sa neustále živili účasťou na živote Cirkvi, sviatosťami a časom stráveným v tichu v Pánovej prítomnosti v modlitbe a adorácii. Nezabúdajte na adoráciu. Modlitbu adorácie, ktorú sme zanedbali, musíme opäť začať: adorovať v tichu.“„Ovocie duchovného života je dôležité pre vašu ušľachtilú angažovanosť, pretože hoci sa s nimi možno nikdy priamo nestretnete, programy Pápežskej nadácie podporujú duchovné a bratské putá s ľuďmi z mnohých rôznych kultúr, jazykov a regiónov, ktorí dostávajú pomoc. Vaša služba je o to potrebnejšia v našej dobe, poznačenej individualizmom a ľahostajnosťou.“Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024