Arcibiskup Bober ocenil zamestnancov cirkevných škôl medailou sv. Ondreja

TK KBS, jf, ml; pz | 12. 04. 2024 12:41Foto: Jaroslav Fabian

Košice 12. apríla (TK KBS) Pri príležitosti osláv Dňa katolíckych škôl v Košickej arcidiecéze sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach uskutočnilo morálne oceňovanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Pamätnú medailu sv. Ondreja prevzalo celkom 26 pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl z rúk košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera.Počas svätej omše, ktorá predchádzala oceneniu, zdôraznil arcibiskup obetu, ktorú vkladajú do svojej práce práve zamestnanci pracujúci v školstve.  „Sú to práve pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci katolíckych škôl, ktorí si v mnohých ohľadoch zaslúžia isté morálne ocenenie. A nevyjadruje sa tým len vďačnosť za odovzdávanie vedomostí ďalším generáciám. To, za čo vás chceme dnes oceniť súvisí s tým, že rozvíjate všetky dimenzie života vám zverených mladých. Bez obetavých učiteľov, zamestnancov a samozrejme aj rodičov by sa hodnoty a aj hodnota viery nedarili odovzdávať novým generáciám. Na našich katolíckych školách musí dominovať ponuka hodnôt, ktoré ponúka aj sám Ježiš Kristus. Veľmi pekne to zhrnul patrón katolíckych škôl, sv. Ján Krstiteľ de la Salle, keď povedal: Prvým príkladom je Kristus a všetci, ktorí túto pravdu učia sa pridružujú k tomuto učeniu. Jeden je učiteľ a jeden je Pán. Úprimne veriaci pedagóg sa preto vždy bude snažiť upevňovať vzťah s najväčším učiteľom, Kristom. Vzťah s Bohom je pre žiakov najlepšie kopírovaný na osobe vyučujúceho. Mnohí to poznáme, často žiaci majú radi predmet práve vďaka prístupu a osobnému nasadeniu učiteľa. Cez prístup učiteľa žiaci vždy vycítia aký je úprimný. Urobme Ježišovo učenie príťažlivým cez osobný príklad.“Košice, školy, oceňovanieMiroslav Jacko ako riaditeľ Arcibiskupského školského úradu poďakoval oceneným za ich prácu a obetu, ktorú mnohokrát vidí skutočne len Boh a nie je zohľadnená v žiadnych tabuľkách: „Chceme sa týmto zamestnancom poďakovať hlavne za dlhoročnú prácu, keďže aj jedno z kritérií na ocenenie je minimálne 20 rokov práce v Cirkevnom školstve. Za každým naozaj vidieť kus záslužnej práce.“Po svätej omši a ocenení nasledovalo spoločenské posedenie a obed.TK KBS informoval Jaroslav Fabian
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024