Pápež František biblistom: Aj bolesť či slabosť môžu pomôcť ku zrelosti

TK KBS, VaticanNews, mh, ml; pz | 12. 04. 2024 10:05Foto: Vatican Media

Vatikán 12. apríla (VaticanNews) Svätý Otec František prijal vo štvrtok 11. apríla členov Pápežskej biblickej komisie pri príležitosti ich výročného plenárneho zhromaždenia na tému Choroba a utrpenie v Biblii. Ako uviedol pápež, táto téma, je mu blízka, pretože utrpeniu a chorobe je potrebné čeliť „spôsobom hodným človeka, ľudským spôsobom.“Svätý Otec zdôraznil, že skúmanie témy choroby a utrpenia v Biblii „sa týka každej ľudskej bytosti, nakoľko je vystavená slabosti, krehkosti a smrti.“ Ako dodal, „všetci sa zmietame pod ťarchou týchto skúseností“ a musíme si pomôcť prekonať ich vo vzťahu s inými, „aby sme sa neuzatvárali do seba“ a neprepadli izolácii či zúfalstvu. Podľa pápeža „bolesť a slabosť sa vo svetle viery môžu stať rozhodujúcimi faktormi na ceste dozrievania“ a pokračoval:„Sito utrpenia“ v skutočnosti umožňuje rozlíšiť to podstatné od toho, čo nie je podstatné. Je to predovšetkým Ježišov príklad, ktorý ukazuje cestu. Nabáda nás, aby sme sa starali o tých, ktorí žijú v situáciách slabosti, aby s odhodlaním prekonali chorobu. Zároveň nás jemne vyzýva, aby sme svoje utrpenie spojili s jeho spásnou ponukou, ako semienko, ktoré prináša ovocie.“Rímsky biskup potom navrhol biblistom, aby sa v súvislosti s touto témou zamysleli nad dvomi slovami: súcit a začlenenie. Pápež uviedol: „Súcit poukazuje na Pánov opakujúci sa a charakteristický postoj k slabým a núdznym ľuďom, s ktorými sa stretáva. Keď Ježiš vidí tváre mnohých ľudí, oviec bez pastiera, ktoré sa snažia nájsť svoju cestu životom, je dojatý. Má súcit s hladným a vyčerpaným zástupom a neúnavne prijíma chorých, ktorých prosby vypočuje. (...) Je to súcit, ktorý vedie k blízkosti. A odhaľuje to dôležitý aspekt: Ježiš nevysvetľuje utrpenie, ale skláňa sa k utrpeniu. K bolesti nepristupuje so všeobecným povzbudením a sterilnou útechou, ale prijíma jej drámu a necháva sa ňou dotknúť. (...) Kristus premenil našu bolesť tým, že ju urobil svojou vlastnou až do hĺbky: prisvojil si ju, trpel ňou a ponúkal ju ako dar lásky.“Napokon sa pápež zamyslel nad slovom začlenenie, inklúzia, keď vysvetlil:„Hoci toto slovo nie je biblické, dobre vyjadruje podstatnú črtu Ježišovho štýlu: putovanie za hriešnikmi, stratenými, marginalizovanými, stigmatizovanými, aby boli prijatí do Otcovho domu. Spomeňme si na malomocných: pre Ježiša nikto nesmie byť vylúčený z Božej spásy. Inklúzia však zahŕňa aj ďalší aspekt: Pán chce, aby bol uzdravený celý človek, duch, duša i telo. Fyzické uzdravenie od zla by totiž bolo málo platné bez uzdravenia srdca od hriechu. (...) Preto sme ako Cirkev prostredníctvom skúsenosti utrpenia a choroby povolaní kráčať spolu so všetkými v kresťanskej a ľudskej solidarite a v mene spoločnej krehkosti otvárať možnosti dialógu a nádeje.“Pápež František na záver poďakoval členom Pápežskej biblickej komisie za ich službu a povzbudil ich k „poslaniu napájať svätý Boží ľud čerstvými vodami Ducha z Písma.“Miroslava Holubíková – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024