FAFCE: Hlasovanie o potratoch v europarlamente je „ideologickou deklaráciou“

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 12. 04. 2024 09:35Foto: Vatican Media

Štrasburg 12. apríla (VaticanNews) Európsky parlament vo štvrtok 10. apríla hlasoval o začlenení tzv. práva na interrupciu do Charty základných práv EÚ. Za hlasovalo 336 poslancov, 163 bolo proti a 39 sa zdržalo hlasovania. Toto hlasovanie sa uskutočnilo mesiac po tom, ako francúzsky prezident Macron zakotvil „právo“ na interrupciu do francúzskej ústavy.„Toto hlasovanie nie je ničím iným ako cynickým politickým pozérstvom pred európskymi voľbami. Otázka interrupcií nepatrí do pôsobnosti Európskeho parlamentu. Inštitúcie na úrovni EÚ sú viazané zásadou subsidiarity, ktorá chráni členské štáty, aby prijímali právne predpisy v rámci svojej jurisdikcie. Toto hlasovanie nebude mať na nikoho žiadny podstatný vplyv, okrem agitácie ideologickej podpory počas volebnej kampane,“ reagoval na hlasovanie Vincenzo Bassi, predseda Federácie katolíckych rodinných združení v Európe (FAFCE).Združenie rodín (FAFCE) pripomína, že regulácia interrupcií je v súlade so zásadou subsidiarity v kompetencii členských štátov. Ide o politickú výzvu bez právneho dopadu. Okrem toho právo na výhradu vo svedomí je základným právom zakotveným v Charte EÚ, ktoré musí byť v súvislosti s interrupciami chránené. FAFCE objasňuje, že táto rezolúcia nemá žiadne právne dôsledky a že interrupcie nemožno doplniť do Charty EÚ, pretože sú v rozpore s duchom Charty, ako aj so základnými právami, ktoré už Charta uznáva. Naďalej platí, že interrupcia nie je základným právom – neexistuje právo vziať si život.Na to, aby sa Charta základných práv EÚ skutočne zmenila, musí byť táto zmena schválená v zmluvách Európskej únie jednomyseľným súhlasom všetkých členských štátov.Dodal, že „dokonca ani Európsky súd pre ľudské práva neuznáva právo na interrupciu, ani žiadny medzinárodný súd. V skutočnosti ide len o návrh manifestu na ideologické účely bez právneho základu. To neprospieva žiadnej žene ani dieťaťu v Európskej únii.“ Dodáva: „Nenechajte sa oklamať – nejde o prístup k interrupciám ani o podporu žien. Ide o využitie žien ako politickej figúrky. Namiesto toho, aby sme ženy nechali izolované v ťažkých situáciách, mali by sme ich podporovať. Siete rodinných združení by sa mali oceniť ako protagonisti kráčania so ženami, ktoré sa ocitli osamelé a znepokojené.“ „Mali by sme podporovať skutočnú voľbu života tým, že budeme informovať a podporovať rodinu, ktorá slúži spoločnému dobru. Je možné byť za život a zároveň za voľbu – voľbu pre ženy mať deti a pre spoločenstvá rásť prostredníctvom nových životov. Konkrétne sociálne politiky, ktoré podporujú ženy a deti, by išli oveľa ďalej ako ideologické deklarácie, ktoré nemajú žiadny vplyv na realitu.“Federácia katolíckych rodinných združení v Európe (FAFCE) zastupuje 32 národných a miestnych združení: sme hlasom rodín z katolíckej perspektívy na európskej úrovni. FAFCE má od roku 2001 štatút účastníka Rady Európy a je členom Platformy základných práv Európskej únie.Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024