Ružička: Verím, že ďalšie podnety o synodalite prinesú oživenie Cirkvi u nás

TK KBS, ir, ml; pz | 12. 04. 2024 08:30Foto: Vatican Media

Bratislava 12. apríla (TK KBS) Národný koordinátor synodálneho procesu na Slovensku Ivan Ružička ocenil, že sa viaceré spoločenstvá, farnosti, komunity a jednotlivci zapojili do ďalšieho kola konzultácií v synodálnom procese na Slovensku. „Ide o prejav živého záujmu a otvoreného prístupu k duchovnej a administratívnej práci v cirkevných spoločenstvách,“ uviedol výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska, ktorá v týchto dňoch zhromažduje ďalšie podnety po vlaňajšom prvom zasadnutí synody o synodalite v Ríme (v októbri 2023). Po tom, ako sa nad návrhmi, ktoré vzišli zo stretnutia vo Večnom meste, zamysleli v úzkom kruhu v januári na celoslovenskom synodálnom stretnutí Nimnici, ponúkla KBS možnosť zapojiť sa do konzultácii ďalším. „S vďakou za aktívnu účasť mnohých spoločenstiev a skupín, ktoré sa na rôznych úrovniach cirkevného života zapojili do synodálneho procesu rozlišovania na Slovensku, s potešením konštatujem, že sa na Generálny sekretariát KBS dostávajú výstupy a podnety z rôznych úrovní Cirkvi,“ hovorí Ružička. „Verím a mám nádej, že ďalšie podnety veriacich o synodalite, teda nad svojím poslaním, štruktúrami a úlohami, prinesú oživenie misie Cirkvi na Slovensku,“ dodal národný koordinátor synodálneho procesu na Slovensku. Cirkev na Slovensku začala prvé kolo diskusií po vlaňajšom prvom zasadnutí synody o synodalite v Ríme (v októbri 2023) v januári v Nimnici. Potom oslovila opäť diecézy, spoločenstvá, komunity i jednotlivcov. Všetky správy, ktoré postupne prišli na Generálny sekretariát KBS, budú podkladom pre vypracovanie súhrnnej správy za Slovensko. Tí, ktorí sa ešte chcú zapojiť do spoločného počúvania a rozlišovania, mali svoj výstup poslať do 15. apríla. Termín sa však predlžil do 19. apríla. Podnety sa dajú poslať na e-mailovú adresu sekretariat@kbs.sk. GS KBS potom podnety spracuje a súhrnnú správu pošle do 15. mája 2024 do Ríma. „Dôležitosť týchto krokov však nevidím v samotnom vypracovaní dokumentu, akoby v splnení zadanej úlohy, ale v tom, že dialogický štýl napomôže hlbšej spoluúčasti všetkých pokrstených na živote a službe celej Cirkvi na Slovensku,“ dodal národný koordinátor synodálneho procesu na Slovensku Ivan Ružička. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024