Arcibiskup Zvolenský udelil ocenenia desiatim osobnostiam z katolíckych škôl

TK KBS, ba, rp, ml; kj | 11. 04. 2024 13:05Foto: Archív Bratislavskej arcidiecézy

Bratislava 11. apríla (TK KBS) Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský udelil čestné ocenenia vybraným desiatim osobnostiam z katolíckych škôl a školských zariadení. Toto čestné ocenenie udeľuje každý rok za dlhoročnú aktívnu prácu pedagógom a iným zamestnancom, ktorí sa významným spôsobom zúčastňovali, respektíve zúčastňujú na rozvoji katolíckeho školstva. Týka sa to oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a ich duchovnej formácie. Pôsobili alebo pôsobia v katolíckych školách.

Čestné ocenenie udeľuje aj osobnostiam, ktoré akýmkoľvek spôsobom rozvíjali katolícke školstvo na území Bratislavskej arcidiecézy. Je to uznanie za dlhoročnú obetavú a tvorivú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri výchovno-vzdelávacom procese, za spoľahlivú a aktívnu prácu v školstve a jeho rozvíjaní, za nezištný prístup k plneniu svojich povinností s vedomím, že okrem spoločenskej zodpovednosti sa za ich plnenie zodpovedáme aj Bohu, za vernosť k pravde a svedomiu, ochotu vždy pomáhať.Návrhy na udelenie ocenení predložili riaditelia cirkevných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy. V tomto roku boli na ocenenie vybratí 10 nominanti. Ocenenými zamestnancami cirkevných škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024 sú títo laureáti: 1. Magdaléna Birócziová - nepedagogická zamestnankyňa MŠ

2. Bc. Erika Fajtová – učiteľka MŠ

3. Mgr. Elena Gáborová – učiteľka pre 1. stupeň ZŠ

4. Mgr. Zuzana Grajcárová – učiteľka hudobno-teoretických predmetov

5. Mgr. art. Zuzana Chlpíková, ArtD. – učiteľka hry na klavíri

6. Ing. Jana Jelenčíková – referentka PAM a PER

7. Ing. Mgr. Mária Lišková – zástupkyňa gymnázia

8. Mgr. Daniel Masarovič – riaditeľ školy

9. Mária Smolenová – ekonómka a vedúca ŠJ

10. Ing. Mgr. Viera Šutá – katechétkaZdroj: Bratislavská arcidiecéza Faceboook, Radovan Pavlík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024