Áno podpore žien a právu na život,  nie interrupciám a presadzovaniu ideológií

TK KBS, com, mm, ml; kj | 11. 04. 2024 12:15Foto: Vatican Media

Brusel 11. apríla (TK KBS) V súvislosti s hlasovaním o „Rezolúcii o zahrnutí práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ“ (2024/2655 RSP), ktoré je naplánované na 11. apríla 2024, COMECE vydáva stanovisko adresované členom Európskeho parlamentu a európskym občanom.-Podpora žien a ich práv nesúvisí s propagáciou interrupcií. Usilujeme sa o Európu, v ktorej môžu ženy slobodne žiť svoje materstvo a vnímať ho ako dar nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť, a kde byť matkou nie je žiadnym obmedzením osobného, spoločenského a pracovného života. Podpora a uľahčovanie prístupu k interrupciám sú v rozpore s opravdivým záujmom o podporu žien a ich práv.Potrat nemôže byť nikdy považovaný za základné právo. Právo na život je základným pilierom všetkých ostatných ľudských práv, s osobitným zreteľom na život tých najzraniteľnejších, najkrehkejších a bezbranných, ako je napríklad nenarodené dieťa v lone matky, migrant, starý človek či osoba so zdravotným znevýhodneným alebo chorobou. Cirkev bola v tomto učení vždy dôsledná, a „preto treba aj v našej dobe so všetkou silou a jasnosťou konštatovať, že táto obrana nenarodeného života je úzko spojená s obranou každého iného ľudského práva. Zahŕňa presvedčenie, že ľudská bytosť je vždy posvätná a nedotknuteľná, bez ohľadu na okolnosti a štádium jej vývoja. Ľudské bytosti sú samy osebe cieľom a nikdy nie prostriedkom na riešenie iných problémov. Keď toto presvedčenie zmizne, zaniknú aj pevné a trvalé základy na obranu ľudských práv, ktoré budú vždy podliehať meniacim sa rozmarom vládnucich mocností“ (Dokument Dignitas infinita o ľudskej dôstojnosti, Dikastérium pre náuku viery, apríl 2024; č. 47).Európska únia musí rešpektovať rozmanitosť kultúr a tradícií svojich členských štátov, a tiež aj ich národné kompetencie. Európska únia nesmie vnucovať iným, či už v rámci jej hraníc alebo mimo nich, ideologické postoje týkajúce sa ľudskej bytosti, sexuality a pohlavia, manželstva a rodiny atď.Charta základných práv EÚ nemôže zahŕňať práva, ktoré nie sú všeobecne uznané a ktoré vytvárajú rozpory. V európskom ani medzinárodnom práve neexistuje všeobecne uznané právo na umelý potrat, pričom spôsob, akým sa táto záležitosť rieši v ústavách a zákonoch členských štátov, sa značne líši. Charta musí rešpektovať „rozmanitosť kultúr a tradícií národov Európy“, ako aj „ústavné tradície a medzinárodné záväzky vlastné členským štátom“, ako sa uvádza v jej preambule.Stály výbor COMECE:Mariano Crociata

biskup z Latiny (Taliansko), predsedaAntoine Hérouard

arcibiskup z Dijonu (Francúzsko), prvý podpredsedaNuno Brás da Silva Martins

biskup z Funchalu (Portugalsko), podpredsedaCzeslaw Kozon

kodanský biskup (Škandinávia), podpredsedaRimantas Norvila

vilkaviškisský biskup (Litva), podpredsedaZdroj: COMECE, Marek Mišák
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024