Veľká noc priniesla v Číne duchovné ovocie v podobe mnohých krstov

TK KBS, VaticanNews, pl, ml; kj | 11. 04. 2024 11:29Čína 11. apríla (VaticanNews) Posledná Veľká noc sa v celej Číne niesla v znamení hojných plodov viery. V katedrále v Pekingu prijalo sviatosť začlenenia do spoločenstva Kristových nasledovníkov 142 osôb, v Kostole Nepoškvrnenej asi 100 osôb a v Kostole Panny Márie na hore Karmel 25 osôb.Keďže ide prevažne o krsty dospelých, väčšina z týchto ľudí podľa agentúry Fides prijala počas svätej omše Veľkonočnej vigílie aj sviatosť birmovania a prvého svätého prijímania.Okrem toho bol napríklad ešte vo veľkonočnej oktáve, 4. apríla, posvätený nový kostol vo Wenlingu v provincii Zhejiang. Kostol bol postavený na pôdoryse kríža a s neobarokovou fasádou a bol zasvätený svätému Františkovi Xaverskému. Počas slávnosti niektorí ľudia prijali iba jednu zo sviatostí. Biskup z Ningbo udelil sviatosť birmovania približne 30 ľuďom.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024