V Bratislave sa uskutoční v roku 2026 Európske stretnutie Misijného diela detí

TK KBS, pmd, ml; kj | 11. 04. 2024 09:40Foto: PMD

Bukurešť 11. apríla (TK KBS) Európske stretnutie Misijného diela detí v roku 2026 sa uskutoční v Bratislave. Informujú o tom Pápežské misijné diela. Rozhodli o tom na Európskom stretnutí Misijného diela detí v Bukurešti, na ktorom zastupujú národnú kanceláriu Pápežských misijných diel na Slovensku Gabriela Valábková, Mária Buláková a Terézia Filipová.Stretnutie sa koná každé dva roky a stretávajú sa na nej národné zastúpenia misijných diel detí v Európe. Cieľom konferencie je vzájomne sa inšpirovať v oblasti pastorácie detí a v podpore ich misijného nadšenia. Témou stretnutia je spolupráca a cieľom konferencie je vzájomne sa inšpirovať v oblasti pastorácie detí a vo formovaní ich misijného nadšenia. V programe je komunikovanie skúseností, prednášky a hľadanie spoločných ciest k spolupráci na aktivitách Misijného diela detí. Rumunskí hostitelia pripravili aj predstavenie domáceho Misijného diela detí s kultúrnym programom a svedectvom o ich misijnej činnosti.Pri tejto príležitosti pozdravila dielo detí na Slovensku aj generálna sekretárka Misijného diela detí vo Vatikáne sestra Roberta Tremarelli. Vo svojom odkaze poďakovala všetkým deťom a animátorom na Slovensku, ktoré sú ochotné spájať sa v modlitbe s ostatnými deťmi v chudobných krajinách a zdôraznila dôležitosť modlitby a aktívneho misijného nadšenia pre Cirkev.Misijné dielo detí je jednou zložkou Pápežských misijných diel. Na Slovensku rozvíja svoju činnosti prostredníctvom rôznych aktivít pre deti, činnosťou Misijných zrniek a formáciou vedúcich a animátorov.Zdroj: PMD
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024