V Bazilike minor v Michalovciach sa konala opäť aprílová fatimská sobota

TK KBS, ts ke, ml; pz | 09. 04. 2024 13:30Foto: Maroš Dupnák, CSsR 

Michalovce 9. apríla (TK KBS/TS KE) V Bazilike minor v Michalovciach sa konala opäť aprílová fatimská sobota. Program sa začal modlitbou svätého ruženca, ktorý spevom doprevádzali veriaci z Bačkova pod vedením Andrey Jurkovej. Paschálnu hodinku sa modlil Juraj Tomáš z farnosti Zemplínska Teplica. Katechézu Modliť sa spoločne s Cirkvou si pripravil Mário Cserép z farnosti Dvorianky.Vyvrcholením fatimskej soboty bola archijerejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup a kazateľom bol vladyka Milan Chautur CSsR., emeritný košický biskup. V homílii vyzdvihol práve Presvätú Bohorodičku ako Spolutrpiteľku, ktorá nám pomáha aj v našich každodenných problémoch.Po zaambonnej modlitbe nasledoval moleben k Presvätej Bohorodičke a modlitba k bl. Metodovi Trčkovi. Na záver svätej liturgie vladyka Cyril poďakoval vladykovi Milanovi za homíliu i redemptoristom za čas prežitý v bazilike počas zimných mesiacov, následne vladyka Cyril všetkých pozval na májovú fatimskú sobotu do Klokočova, kde zároveň bude aj odpust mladých. Svätú liturgiu doprevádzal Zbor sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej.Zdroj: TS KE/Marek Bogdaň
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024