Vatikán: Nech sú zdravotne znevýhodnení aktívnymi účastníkmi spoločnosti

TK KBS, VaticanNews, zk, ml; pz | 09. 04. 2024 12:50Pápež: Osoba so zdravotným postihnutím nielen dostáva, ale aj dáva

Foto: Vatican Media

Vatikán 9. apríla (VaticanNews) Od utorka 9. apríla do štvrtka 11. apríla prebiehajú zasadnutia Vatikánskej akadémie vied na tému Zmena sociálnych determinantov a budovanie novej kultúry začlenenia. Je to vôbec po prvýkrát čo sa akadémia na svojom plenárnom zasadnutí venuje téme zdravotne znevýhodnených osôb a ich začlenením sa do spoločnosti. Rehoľná sestra Helen Alfordová vysvetľuje: „Ľudia so zdravotným znevýhodnením majú v pontifikáte pápeža Františka zásadný význam. Nech sú aktívnymi účastníkmi spoločnosti.“ Venovať sa komplexným skúsenostiam osôb so zdravotným znevýhodnením a podpora transformačných zmien v sociálnych normách a politikách smerom k inklúzii a rovnosti. To sú ciele plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie sociálnych vied, ktorá zasadá vo Vatikáne.„Je to prvýkrát od jej založenia v roku 1994,“ poznamenáva predsedníčka rehoľná sestra Helen Alfordová OP, „že Pápežská akadémia sociálnych vied venuje plenárne zasadnutie osobám so zdravotným znevýhodnením. Je náležité, aby sme pri príležitosti 30. výročia jej vzniku venovali pozornosť tejto dôležitej skupine, ktorú niekedy nazývajú tretím najväčším národom sveta a ktorej celosvetová populácia sa blíži k počtu obyvateľov Indie a Číny. Ide tiež o kľúčovú skupinu v pontifikáte pápeža Františka, ktorý si naliehavo želá, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím posunuli od skrytých vyhnancov k aktívnym účastníkom spoločnosti. Plenárne zasadnutie Pápežskej akadémie sociálnych vied je príspevkom k tomu, aby to bolo možné“.K inklúzii a rovnostiAko sa uvádza v komuniké Pápežskej akadémie vied, v minulosti boli osoby so zdravotným znevýhodnením v rámci spoločností vylučované a marginalizované. „Aj napriek dosiahnutému pokroku mnoho ľudí so zdravotným postihnutím naďalej čelí významným prekážkam pri plnom sociálnom začlenení. Cieľom plenárneho zasadnutia je riešiť komplexné skúsenosti ľudí so zdravotným postihnutím a podporovať transformačné zmeny v sociálnych normách a politikách smerom k inklúzii a rovnosti“.Cieľom je aktívna účasťCieľ nie je zameraný len na asistenciu, ale najmä na „aktívnu účasť“ osôb so zdravotným znevýhodnením „v občianskom a cirkevnom spoločenstve“, zdôrazňuje kancelár akadémie kardinál Peter Turkson: „Je to náročná a tiež únavná cesta, ktorá bude čoraz viac prispievať k formovaniu svedomia schopného uznať každého človeka ako jedinečnú a neopakovateľnú osobu“. „Plenárne zasadnutie Pápežskej akadémie sociálnych vied v tridsiatom roku od svojho založenia chce prispieť k ceste, o ktorej hovoril Svätý Otec, teda k tomu, aby sa ľudia s postihnutím stali zo subjektov, ktoré potrebujú starostlivosť, osobami a občanmi plne integrovanými do sociálneho, kultúrneho a politického života kresťanských krajín a spoločenstiev“.Spracovala Zuzana Klimanová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024