Kňazi arcidiecézy sa stretli spolu s biskupmi na celobratislavskej rekolekcii

TK KBS, rp, ml; pz | 09. 04. 2024 11:00Foto: Archív Bratislavskej arcidiecézy

Bratislava 9. apríla (TK KBS) Kňazi Bratislavskej arcidiecézy sa v pondelok stretli s biskupmi na celobratislavskej rekolekcii v Kostole sv. Jána z Mathy. Ako povedal v homílii bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, dnešná slávnosť Zvestovania Pána nás vedie k uvedomeniu si toho, kde je počiatok spoločenstva, kde sa začalo, aký má dôvod a pôvod.„Toto naše spoločenstvo má svoj pôvod v Božej dobrote. Boh sa rozhodol prísť k nám. Pán prichádza podivuhodným spôsobom plniť Božiu vôľu. Vôľu svojho Otca plní tak, že dostal telo. Prišiel medzi nás a vytvoril spoločenstvo Cirkvi. Aj my sme pozvaní k tomu, aby sme si uvedomili, kde je náš počiatok a ďakovali za to, že Boh k nám prišiel,“ uviedol Mons. Zvolenský.Podľa neho aj kňazi sú pozvaní k tomu, aby plnili Božiu vôľu. „Zdá sa to byť ako klišé. Ale je to východisková základná veta. Dostali sme ľudské jestvovanie, aby sme plnili Božiu vôľu. Povedali sme: Tu som, ak ma pozývaš, aby som dostal podiel na tvojom kňazstve, aj v tomto chcem realizovať moje ľudské jestvovanie. Každá rekolekcia je sústredenie sa a obnovenie sa v úcte nad  darom jestvovania a darom účasti na Kristovom kňazstve,“ zdôraznil bratislavský arcibiskup metropolita kňazom.  Vždy treba byť podľa neho otvorený pre Božiu lásku. „Pane pomôž mi, aby som v sebe posilnil a prehĺbil otvorenosť pre tvoju lásku. V miere, v akej sa otvárame pre Božiu lásku, sa v nás vytvára schopnosť byť láskavým k iným,“ dodal. TK KBS informoval Radovan Pavlík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024