Nedeľu Božieho milosrdenstva oslávili pri Miléniovom kríži nad Rybkami

TK KBS, lk, ml; pz | 08. 04. 2024 15:35Foto: Print Screen YouTube

Rybky 8. apríla (TK KBS) Na druhú Veľkonočnú nedeľu 7. apríla 2024, ktorá je aj nedeľou Božieho milosrdenstva, bola svätá omša pri Miléniovom kríži nad obcou Rybky v Senickom okrese. Hlavným celebrantom aj kazateľom bol prof. Anton Adam z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, pôsobiaci v Nitre a v Banskej Bystrici.V úvode ho privítal farár farnosti Rohov, ktorej súčasťou je aj obec Rybky, Rudolf Pavlík, koncelebrovali viacerí  kňazi a niekoľkí kňazi poslúžili vysluhovaním sviatosti zmierenia. K slávnosti prispeli rehoľné sestry, ktoré sa do liturgie zapojili ako lektorky Božieho Slova.Po skončení sa prítomným kňazom aj všetkým účastníkom poďakovala aj starostka obce Rybky Alena Huttová. Pred svätou omšou sa prítomní pomodlili korunku Božieho milosrdenstva. „Aj pekné jarné počasie prispelo k tomu, že tejto slávnosti sa v tomto roku zúčastnilo veľa pútnikov z blízkeho i vzdialeného Záhoria i iných oblastí Slovenska i zahraničia,“ uviedol Ľudovít Košík.Miléniový kríž stojí v lokalite Bočiny na vrchu Virovská na okraji chotára Rybiek pri ceste Oreské – Rybky, kde sa stretávajú katastrálne územia Rybky, Rohov, Smrdáky a Oreské. Sedemnásteho septembra 2000 ho vysvätil vtedajší správca rohovskej farnosti Gabriel Tassari, kríž bol postavený na česť a slávu Ježiša Krista pri príležitosti jubilea jeho narodenia.Kríž dala zhotoviť obec Rybky za spolupráce ľudí z blízkych obcí. Iniciátorkou a architektkou bola pani Emília Masaryková z Rybiek, pozemok daroval Marcel Pisarovič z Rovenska. Výška kríža je 27 m, rozpätie ramien 9 m. V krížení ramien je farebný reliéf s piatimi holubicami, ktoré symbolizujú päť svetadielov. Reliéf a vstupnú bránu dala vyhotoviť rodina Patúcová zo Smrdák.Kríž postavila v roku 2000 firma Martina Belavého zo Zvončína. V dolnej časti rozšíreného úpätia kríža je situovaná kaplnka Božieho milosrdenstva. V kaplnke je relikvia sv. Faustíny.  Miléniový (používa sa aj výraz Jubilejný) kríž má i svoju vlastnú kroniku v ktorej sú podpisy návštev.V roku 2009 bol prístupový chodník ku krížu doplnený o zastavenia Krížovej cesty v podobe 14 jednoduchých krížov, ktoré zhotovil Emil Halaš z Rovenska.TK KBS informoval Ľudovít Košík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024