Biskup Rábek vyhlásil výzvu na podanie nomináci na ocenenie Fides et ratio

TK KBS, fb, ml; pz | 08. 04. 2024 15:20Bratislava 8. apríla (TK KBS) Predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska Mons. František Rábek zverejňuje v zmysle štatútu Ceny Fides et ratio, ktorú Rada udeľuje za prínos k dialógu medzi vierou a vedou, výzvu na podanie nominácií na ocenenie v roku 2023. Návrhy sa prijímajú do 10. mája 2024. Ocenenie bude udelené v septembri.Návrhy musia obsahovať základné osobné údaje nominovaného a stručné zdôvodnenie nominácie v rozsahu do 1000 znakov. V závere návrhu musí byť identifikovaný navrhovateľ (meno, priezvisko, mailový alebo telefonický kontakt). Návrhy môžu byť doplnené ďalšími prílohami podľa uváženia navrhovateľa. Kritériá, ktoré má navrhovaná osoba spĺňať sú – významné vedecké výsledky a postoje jasne deklarujúce vieru v Boha, propagovanie súladu medzi vedou a vierou významným spôsobom a presadzovanie etických princípov vyplývajúcich z ducha evanjelia a osobný život, ktorý nie je v rozpore s kresťanskou morálkou. Celý štatút ocenenia je možné nájsť TU. Doručené návrhy posúdia členovia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS na svojom zasadnutí a rozhodnú o kandidátoch na ocenenie. Návrhy možno zasielať elektronicky na adresu tajomnik@kultura.kbs.sk alebo poštou na adresu Ordinariát OS a OZ SR, Nám. 4. apríla 18, 900 33 Marianka.TK KBS informoval František Bartek
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024