Pápež dobrovoľníkom Červeného kríža: Buďte nástrojmi bratstva a pokoja

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 08. 04. 2024 08:21Foto: Vatican Media

Vatikán 8. apríla (VaticanNerws) Pri príležitosti 160. výročia talianskeho Červeného kríža sa v sobotu 6. apríla stretlo v aule Pavla VI. s pápežom Františkom približne šesť tisíc dobrovoľníkov. „Nie náhodou ste si zvolili na oslavu výročia slogan ,Všade a pre všetkých‘. Je to výraz, ktorý síce vyjadruje záväzok, ale zároveň opisuje štýl, spôsob bytia a vašej prítomnosti,“ zdôraznil Svätý Otec.„Bolo to dňa 15. júna 1864, keď bol v Miláne založený Výbor talianskeho združenia pre pomoc raneným a chorým vo vojne“, pripomenul pápež a vyzdvihol motiváciu jeho vzniku:„Zoči-voči ničivým následkom a utrpeniu spôsobeným vojnou – ani dnes na to nezabúdajme – došlo k výbuchu ľudskosti, ktorý sa pretavil do konkrétnych gest a skutkov pomoci a starostlivosti bez rozdielu národnosti, spoločenskej triedy, náboženstva či politického názoru. Tento prúd lásky sa nikdy nezastavil: dnes, rovnako ako v minulosti, je vaša prítomnosť účinná a vzácna, najmä vo všetkých tých kontextoch, kde rachot zbraní tlmí volanie národov, ich túžbu po mieri a túžbu po budúcnosti.“Svätý Otec vyjadril svoje poďakovanie dobrovoľníkom:„Vaša angažovanosť, ktorá je inšpirovaná zásadami ľudskosti, nestrannosti, neutrality, nezávislosti, dobrovoľnosti, jednoty a univerzálnosti, je tiež viditeľným znakom toho, že bratstvo je možné.“„Ďakujem vám za vašu nenahraditeľnú službu v konfliktných oblastiach a v oblastiach postihnutých ekologickými katastrofami, v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, ako aj za to, čo robíte v prospech migrantov, tých posledných a najzraniteľnejších, chcem vás povzbudiť, aby ste pokračovali v tomto veľkom diele charity, ktoré zahŕňa Taliansko a celý svet. Nech Červený kríž vždy zostane výrečným symbolom lásky k našim bratom a sestrám, ktorá nemá hranice, či už geografické, kultúrne, sociálne, ekonomické alebo náboženské.“Pápež sa zamyslel nad mottom, ktoré si zvolili k oslave svojho výročia Všade a pre všetkých, najprv sa sústredil na prvé slovo „všade“: „Žiadny kontext nemôže tvrdiť, že je bez utrpenia, bez rán na tele a duši, či už v malých komunitách alebo v najzapadnutejších kútoch zeme.“„Všade a pre všetkých, pretože naša spoločnosť je skôr spoločnosťou ‚ja‘ než ‚my‘, skôr malej skupiny než všetkých. Je to spoločnosť v tomto sebeckom zmysle. Slovo ‚každý‘ nám pripomína, že každý človek má svoju dôstojnosť a zaslúži si našu pozornosť: nemôžeme sa od neho odvrátiť alebo ho odmietnuť kvôli jeho stavu, postihnutiu, pôvodu alebo sociálnemu postaveniu.“Preto sa na dobrovoľníkov Červeného kríža Svätý Otec obrátil s výzvou, aby „naďalej kompetentne, veľkoryso a obetavo stáli pri našich bratoch a sestrách v núdzi, najmä v čase, keď rasizmus a pohŕdanie rastú ako burina“, aby boli „nástrojmi bratstva a pokoja, protagonistami lásky a budovateľmi bratského a zjednoteného sveta.“Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024