Pápež František: Kráčať cestami pôžitkov a moci nevedie k šťastiu

TK KBS, VaticanNews, ak, mj, ml; pz | 07. 04. 2024 19:05Foto: Vatican Media

Vatikán 7. apríla (VaticanNews) Evanjelium dnes hovorí, že plnosť života, ku ktorej je každý z nás povolaný, sa uskutočňuje v Ježišovi: On nám môže dať plnosť života. Ale ako sa k nej dostať, ako ju zažiť? Nad touto otázkou sa dnes, v Nedeľu Božieho milosrdenstva, 7. apríla, zamýšlal pápež František pred modlitbou Raduj sa, Nebies Kráľovná. Na Námestí sv. Petra sa spolu so Svätým Otcom modlilo vyše 15 tisíc veriacich.Videozáznam 

Zdroj: VaticanNews

 Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!Dnes, na druhú veľkonočnú nedeľu, ktorú svätý Ján Pavol II. vyhlásil za Nedeľu Božieho milosrdenstva, nám evanjelium (porov. Jn 20, 19 – 31) hovorí, že vierou v Ježiša, Božieho Syna, môžeme mať večný život v jeho mene (v. 31). „Mať život“: čo to znamená? Všetci chceme mať život, ale existujú rôzne spôsoby, ako to dosiahnuť. Napríklad sú takí, ktorí svoj život zredukovali na šialené preteky v užívaní a vlastnení mnohých vecí: jesť a piť, zabávať sa, hromadiť peniaze a veci, prežívať nové a silné emócie a podobne. Je to cesta, ktorá sa na prvý pohľad zdá príjemná, ale ktorá neuspokojuje srdce. Takto človek „nemá život“, pretože kráčať cestami pôžitkov a moci nevedie k šťastiu. Veľa aspektov života zostáva nezodpovedaných, ako napríklad láska, nevyhnutná skúsenosť bolesti, obmedzenosti a smrti. A potom zostáva nenaplnený sen, ktorý nás všetkých spája: nádej žiť večne, byť neustále milovaný. Evanjelium dnes hovorí, že táto plnosť života, ku ktorej je každý z nás povolaný, sa uskutočňuje v Ježišovi: on nám môže dať plnosť života. Ale ako sa k nej dostať, ako ju zažiť?Pozrime sa na to, čo sa stalo učeníkom v evanjeliu. Prežívajú najtragickejšiu chvíľu svojho života: po dňoch umučenia sú zavretí vo večeradle, vystrašení a skľúčení. Zmŕtvychvstalý k nim prichádza a najprv im ukazuje svoje rany (porov. v. 20): boli to znaky utrpenia a bolesti, mohli vzbudzovať pocity viny, no s Ježišom sa stávajú kanálmi milosrdenstva a odpustenia. Učeníci tak vidia a rukami sa dotýkajú skutočnosti, že s Ježišom život víťazí vždy, smrť a hriech sú porazené. A dostávajú dar jeho Ducha, ktorý im dáva nový život milovaných detí, preniknutý radosťou, láskou a nádejou. Opýtam sa vás: máte nádej? Každý nech si položí otázku: ako som na tom s mojou nádejou?Takto je možné „mať život“ každý deň: stačí upierať svoj zrak na ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Ježiša, stretávať sa s ním vo sviatostiach a v modlitbe, spoznávať jeho prítomnosť, veriť v neho, nechať sa dotknúť jeho milosťou a viesť jeho príkladom, zakúšať radosť z toho, že milujeme ako on. Každé stretnutie s Ježišom, osobné stretnutie s ním, nám umožňuje mať viac života. Hľadať Ježiša, dovoliť mu, aby sa s nami stretol – pretože on nás hľadá – otvoriť srdce stretnutiu s Ježišom.Pýtajme sa teda sami seba: verím v moc Ježišovho zmŕtvychvstania, verím, že Ježiš je Zmŕtvychvstalý? Verím v jeho víťazstvo nad hriechom, nad strachom a nad smrťou? Nechávam sa vtiahnuť do vzťahu s Pánom, s Ježišom? A nechávam sa ním viesť k láske k bratom a sestrám a ku každodennej nádeji? Každý nech sa nad tým zamyslí.Panna Mária, pomáhaj nám stále viac veriť v zmŕtvychvstalého Ježiša, aby sme „mali život“ a aby sme šírili veľkonočnú radosť.Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024