Pápež františkánom: Nenechajte sa zdrviť ťažkosťami a protivenstvami

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; kj | 05. 04. 2024 15:15Foto: Vatican Media

Vatikán 5. apríla (VaticanNews) Pápež František prijal v piatok 5. apríla v Klementínskej sále stovku františkánov z toskánskej provincie a z pútnického miesta La Verna, ktoré sa nachádza 75 km od Florencie, kde svätý František z Assisi prijal 14. septembra 1224 stigmy. Svätý Otec sa v príhovore zamyslel „nad významom stigiem, najprv v živote kresťana a potom v živote františkána“.Pápež František vyjadril svoju vďačnosť bratom františkánom za to, „že priniesli relikviu krvi (sv. Františka), ktorá podniká dlhú púť do rôznych komunít, aby nám pripomínala dôležitosť pripodobnenia sa ‚chudobnému a ukrižovanému Kristovi‘ (Tommaso da Celano, Vita Seconda, č. 105).“ Svätý Otec zdôraznil dôležitosť stigiem v živote veriaceho človeka, keď povedal: „Pripomínajú bolesť, ktorú pre našu lásku a spásu vytrpel Ježiš vo svojom tele; sú však aj znamením veľkonočného víťazstva: práve cez rany k nám prúdi milosrdenstvo Zmŕtvychvstalého Ukrižovaného ako cez kanály.“Prostredníctvom pečate krstu sme boli včlenení do spoločenstva Cirkvi, pripomenul pápež František: „V spoločenstve lásky Cirkvi tak každý z nás znovu objavuje, kým je: milovaným, požehnaným a zmiereným dieťaťom, poslaným byť svedkom zázrakov milosti a remeselníkom bratstva. Preto je kresťan povolaný osobitným spôsobom oslovovať ‚stigmatizovaných‘, ktorých stretáva: ‚poznačených‘ životom, ktorí nesú jazvy utrpenia a utrpenej nespravodlivosti alebo vykonaných chýb.“Svätý Otec poukázal na príklad svätého Františka: „V tomto poslaní je svätec z La Verny spoločníkom na ceste, podporuje ich a pomáha im, aby sa nedali zdrviť ťažkosťami, strachmi a protivenstvami, vlastnými i cudzími.“  „Ak chcete dobre poznať umučeného Krista, vyhľadajte františkána,“ vyjadril uznanie rímsky biskup a františkánom dal otázku na zamyslenie: „A vy, zamyslite sa, či ste toho svedkom...“O druhom bode – stigmách v živote františkána pápež uviedol: „Váš svätý zakladateľ vám ponúka mocnú výzvu k jednote vo vás samých a vo vašich dejinách. Kríž, ktorý sa mu zjavuje v La Verne a označuje jeho telo, je vlastne ten istý, ktorý sa mu vtlačil do srdca na začiatku jeho ‚obrátenia‘, a ktorý mu naznačil poslanie ‚opraviť jeho dom‘.“ V tejto súvislosti Svätý Otec zdôraznil „schopnosť odpúšťať“ a pokračoval: „Ste dobrými spovedníkmi: františkáni majú v tomto smere dobrú povesť. Odpúšťajte všetko. Vždy odpúšťajte. Boh sa neunavuje odpúšťať: to my sa unavujeme prosiť o odpustenie.“ Františkánov pápež povzbudil, aby sa vrátili k tomu, čo je podstatné: „Vo vašich formačných kurzoch, apoštolských aktivitách a prítomnosti medzi ľuďmi; aby ste boli odpustenými nositeľmi odpustenia, uzdravenými nositeľmi uzdravenia, radostnými a jednoduchými v bratstve; so silou lásky, ktorá prúdi z Kristovho boku a ktorá sa živí vo vašom osobnom stretnutí s ním, aby ste sa každý deň obnovovali so serafínskym zápalom, ktorý spaľuje srdce.“Pápež vyjadril svoju radosť, že začali svoju jubilejnú púť v Ríme a dodal: „Cíťte sa byť povolaní priniesť do svojich komunít a bratstiev, do Cirkvi a do sveta kúsok tej nesmiernej lásky, ktorá viedla Ježiša k tomu, aby za nás zomrel na kríži.“ „Nech vás vaša blízkosť s (Ježišom), tak ako to urobila s Františkom, robí stále pokornejšími a jednotnejšími, radostnejšími a zameranejšími na podstatu, milovníkmi kríža a pozornými voči chudobným, svedkami pokoja a prorokmi nádeje v tejto našej dobe, ktorá tak ťažko rozpoznáva prítomnosť Pána. Nech ste svojím zasväteným životom čoraz viac znamením a svedkami Božieho kráľovstva, ktoré žije a rastie medzi ľuďmi.“Pápež spomenul s úsmevom aj poverčivosť ľudí vo svojej krajine: „Keď príde kňaz, dotknú sa železa, lebo prináša nešťastie, nikdy to však nerobia pri františkánskom habite. Je to zvláštne. Nikdy nie je františkán urážaný. Prečo, to nevieme. Ale váš habit núti človeka myslieť na svätého Františka a na milosti, ktoré dostal. Pokračujte takto ďalej a je jedno, či sú pod habitom modré džínsy: žiadny problém. Ale pokračujte.“ Na záver stretnutia sa všetci spoločne pomodlili nasledovnú modlitbu:František,

muž zranený láskou, Ukrižovaný na tele i na duchu,

hľadíme na teba, ozdobeného posvätnými stigmami,

aby sme sa naučili milovať Pána Ježiša,

našich bratov a sestry s tvojou láskou, s tvojou vášňou.

S tebou je ľahšie kontemplovať a nasledovať

chudobného a ukrižovaného Krista.František, vypros nám

sviežosť tvojej viery,

istotu tvojej nádeje,

pôvab tvojej lásky.

Prihováraj sa za nás,

aby nám bolo príjemné niesť bremená života

a aby sme v skúškach prežívaliOtcovu nežnosť a balzam Ducha.

Nech naše rany uzdraví Kristovo Srdce,

aby sme sa tak ako ty stali svedkami jeho milosrdenstva,

ktoré naďalej uzdravuje a obnovuje životy

tých, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom.František, ktorý si sa stal podobným Ukrižovanému,

daj, aby tvoje stigmy boli pre nás a pre svet

žiarivými znameniami života a vzkriesenia

aby naznačovali nové cesty pokoja a zmierenia. Amen.Po modlitbe pápež udelil požehnanie s relikviou svätého Františka.Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024