Členovia FKI debatovali v Čechách o tom, ako zvyšovať transparentnosť

TK KBS, fki, vp, ml; kj | 05. 04. 2024 11:59Foto: Archív FKI

Mikulov 5. apríla (TK KBS) V dňoch 2. až 4. apríla sa členovia predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová, Pavol Kossey a Viktor Pecer v moravskom Mikulove zúčastnili na konferencii Spoločne na ceste budovania dôvery.Hlavnými rečníkmi boli Gary Hoag z USA, vedúci GTP (Globaltrust Partners - Partneri globálnej nadácie) a Steve Kerr, výkonný riaditeľ austrálskej CMA (Christian Ministry Advancement  – Rozvoj kresťanskej služby). „Spolu s bratmi a sestrami reprezentujúcimi viaceré české a slovenské kresťanské organizácie sme sa zamýšľali nad témami, ako napomôcť dôveryhodnosť a rast kresťanských organizácií tým, že budú dobrovoľne spĺňať vyššie požiadavky ako vyžadujú štátne zákony. Zvýšenie transparentnosti, dobrého spravovania a vykázateľnosti (povinnosti zodpovedať sa – accountability) môže v dnešnom svete svedčiť o dôveryhodnosti a rýdzosti Božieho kráľovstva na zemi,“  informoval Viktor Pecer.Mikulov, FKI„Bol to podnetný seminár plný nových impulzov zo Starého aj Nového zákona o dôležitosti transparentnosti a vykázateľnosti organizácií, ktoré slúžia budovaniu Božieho kráľovstva. Na hľadanie spôsobov, ako realizovať tieto ciele v našich stredoeurópskych podmienkach bola zriadená pracovná skupina. Dôležitou súčasťou bude návrh procesov finančnej transparentnosti (počnúc postupmi registrácie príjmov až po exaktné vykázanie využitia financií), ale i hodnotenie vernosti každej organizácie svojmu účelu.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024