Vladyka Jonáš Maxim sa stretol s predsedom a poslancami prešovskej župy

TK KBS, ispa, ml; kj | 05. 04. 2024 10:30Foto: Michal Sopko

Prešov 5. apríla (TK KBS) Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim sa vo štvrtok 4. apríla stretol na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a poslancami Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, ktorí prijali jeho pozvanie.Hostia si prezreli priestory Arcibiskupského úradu a Stálu expozíciu histórie Prešovskej archieparchie. V Arcibiskupskej kaplnke sv. Jozefa vladyka Jonáš zaspieval modlitbu – veľkonočný tropár Christos voskrese, a to s úmyslom za všetkých poslancov, ich rodiny a ich poslanie.Pred večerou v krátkom príhovore hostiteľ okrem iného povedal, že mu prichádza na myseľ slovo z evanjelia: „Učiteľ, kde bývaš?“, a preto je rád, že poslanci prijali jeho pozvanie a prišli na Arcibiskupskú úrad, do „domu“ prešovských biskupov, kde bývali a pôsobili aj jeho predchodcovia.„Rád využívam túto príležitosť stretnúť sa s vami a začať sa vzájomne spoznávať. Ďakujem vám za vašu prácu pre dobro obyvateľov kraja a mám nádej, že sa aj naďalej bude spolupráca Gréckokatolíckej cirkvi a Prešovského samosprávneho kraja rozvíjať.“Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére a bolo zo strany vladyku Jonáša, na začiatku jeho biskupskej služby, znakom a vyjadrením jeho úcty voči predstaviteľom Prešovského kraja, ktorého územie je totožné s územím gréckokatolíckej Prešovskej archieparchie.TK KBS informovalo Informačné stredisko Prešovskej archieparchie (ISPA)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024