Pápež kňazom z troch rímskych kolégií: Z každej tváre utierajte všetky slzy

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; kj | 05. 04. 2024 07:35Foto: Vatican Media

Vatikán 5. apríla (VaticanNews) Vo štvrtok 4. apríla prijal na osobitnej audiencii pápež František spoločne tri rímske kolégiá– brazílske, latinskoamerické a mexické. V príhovore, ktorý im odovzdal, píše o ústredných témach v živote kňaza: o láske, obetovaní svojho života pre iných, pokore a dôležitosti modlitby za nich.Pápež vyzdvihol dôležitosť lásky, ktorá, ako poznamenáva, „Nás tu všetkých spojila a udržiavať ju pri živote je našou hlavnou povinnosťou. Každé povolanie vychádza z lásky predsavzatia“. Aj kňazov najprv „Boh povolal za svoje deti a medzi nimi nám zveril osobitnú úlohu, ktorá nás k nemu najviac približuje: darovať sa iným“, zdôrazňuje a dodáva: „Oni sú zmyslom našej existencie, cieľom našej lásky, pretože v nich realizujeme túto službu, ktorú od nás žiada Pán.“Zamýšľa nad tým, čo znamená „konať in persona Christi“, čo znamená „byť skutočnou ikonou Ježiša“. Podľa Svätého Otca to znamená „urobiť zo seba ‚Veroniku‘ každej tváre, každej slzy“, a preto uvádza aj návod, ako je to možné realizovať: „Tým, že ich (slzy) zotriem svojím kňazským rúchom. Najprv modlitbou, ktorou každú konkrétnu situáciu predložím Božej prítomnosti: ‚Pane, trpí ten, ktorého miluješ‘ (porov. Jn 11, 3),“ odporúča pápež František.Ako druhú cestu prežívania kňazstva pripomína kňazom, aby „obetovali celú svoju bytosť“ a pripomína Ježišove slová: ‚Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja?‘ (Mt 20, 22), ktorými nehľadá len „teoretickú disponovanosť k mučeníctvu, ale radikálne prijatie skutočnosti, že sme tu, aby sme plnili jeho vôľu a zriekli sa svojej vlastnej“, zdôrazňuje pápež.Po tretie je dôležitá pokora, konštatuje Svätý Otec a dodáva: „s vedomím, že som na ceste, potrebujem modlitbu ešte viac ako tí, ktorým som povolaný slúžiť“, preto zdôrazňuje: „Nepodceňujte silu príhovoru tých, ktorých vám Boh postavil do cesty: vašich formátorov, spolubratov kňazov, vášho najbližšieho okolia. Skrátka, dôverujte modlitbám všetkých členov verného Božieho ľudu a nezabúdajte sa modliť za jeho pastierov a za mňa.“ Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024