Dobrá novina uzatvorila 29. ročník koledovania, vyzbierala najvyššiu sumu

TK KBS, jm, ml; kj | 04. 04. 2024 12:45Krtovce, farnosť Nitrianska Blatnica, 2023

Foto: Archív Dobrá novina

Bratislava 4. apríla (TK KBS) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí oficiálne uzavrelo 29. ročník vianočnej koledníckej akcie Dobrá novina. Konečný výsledok zbierky predstavuje sumu 1 350 213,40 eur, najvyššiu v doterajšej histórii Dobrej noviny. Do koledovania sa počas uplynulých Vianoc od 24. decembra 2023 do 6. januára 2024 zapojilo 18 853 koledníkov, ktorí v 1 955 skupinách navštívili 47 332 rodín v 1 061 obciach a mestách po celom Slovensku.Mottom 29. ročníka koledníckej akcie bolo heslo Staň sa svetlom aj ty. Svetlo ako symbol novonarodeného Božieho Syna, ako aj symbol túžby človeka vyjsť z temnôt problémov a znova objaviť nádej v živote. „Túto výzvu deti napĺňali, keď prichádzali k ľuďom s úsmevom, radosťou a úprimným vianočným želaním. Celé Vianoce sa stávali svetlom pre Slovákov, aby namiesto tmy rozdelenia panovala v našej spoločnosti jednota a súdržnosť. A po Vianociach sa koledníci vďaka verejnej zbierke stanú svetlom pre ľudí v Južnom Sudáne a ďalších afrických krajinách, ktorých tma má podobu chudoby, sucha, vojen či samoty.” Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala dodáva, že „každý z nás prežíva aj chvíle tmy, preto je nesmierne dôležité, aby sme v živote objavili svetlo, ktoré nám dá novú nádej”.Na prelome rokov navštívili Rím koledníci z Podkoníc pri Banskej Bystrici, kde sa zúčastnili na novoročnej svätej omši s pápežom Františkom. V januári sa v duchu dávnych tradícií uskutočnil v poradí už štvrtý ročník Trojkráľového sprievodu v uliciach hlavného mesta a symbolickým záverom koledníckej akcie bolo prijatie u prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.  Tohto roku si eRko pripomenulo aj piate výročie tragickej smrti projektovej manažérky Dobrej noviny Danice Olexovej. V nedeľu 10. marca sa na Slovensku a v africkej Keni konali modlitbové stretnutia a slávili sväté omše za účasti jej rodiny, známych, priateľov či bývalých kolegov.Výsledok zbierky je dôkazom dobroprajnosti a štedrosti Slovákov, ktorí sa neboja podeliť o materiálne dobrá a poukázať tak na potrebu spolupatričnosti a vzájomnej pomoci aj medzi národmi.eRko ďakuje všetkým deťom, koledníkom a animátorom za radostné koledovanie a úsilie rozžiariť ľudské srdcia i príbytky rodín svetlom vianočnej nádeje. Vďaka patrí tiež rodičom, kňazom a biskupom za ich podporu v našich farnostiach a v neposlednom rade všetkým darcom za ich veľkú štedrosť a prejav solidarity s ľuďmi, ktorí sa vo svojom živote stretávajú s tmou chudoby a strachu o vlastnú budúcnosť.Dobrá novina z vianočnej zbierky podporí vzdelávanie mladých ľudí v oblasti elektrotechniky a inštalovania solárnych zariadení v Južnom Sudáne, ktorý dodnes patrí k najchudobnejším krajinám sveta. Okrem toho bude podporených okolo 30 rozvojových a humanitárnych projektov zameraných na zabezpečenie základných životných potrieb, ako napríklad prístup k nezávadnej pitnej vode, vzdelávaniu, či zdravotnej starostlivosti pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva v chudobných oblastiach Južného Sudánu, Kene, Ugandy a Etiópie.Viac informácií o Dobrej novine a podporených projektoch na www.dobranovina.sk. Kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v mestách a obciach po celom Slovensku. Verejná zbierka Dobrá novina – 29. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod č. 000-2023-030764 zo dňa 3. 5. 2023 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci._

Kontakt pre médiá: Daniel Fiala, daniel.fiala@erko.sk, 0910 920 023TK KBS informoval Jozef Magda
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024