V kalendári si pripomíname biskupa a autora prvej encyklopédie, sv. Izidora

TK KBS, ekai, ml; kj | 04. 04. 2024 11:40Foto: Wikipedia

Španielsko 4. apríla (E-kai) Najvýznamnejší španielsky učiteľ viery, autor prvej encyklopédie, píše páter Arkadiusz Nocoń o svätom Izidorovi. Biskupa dnes pripomína liturgický kalendár. Pápež Klement VIII. ho v roku 1598 kanonizoval a Inocent XIII. ho svojím rozhodnutím vyhlásil za učiteľa Cirkvi. Jeho relikvie sa nachádzajú v Leóne v Španielsku. Je patrónom Španielska, používateľov internetu, IT špecialistov a programátorov.Svätý Izidor sa narodil vo veľmi nábožnej rodine v Cartagene (Španielsko). Dvaja z jeho bratov sa stali biskupmi a jeho sestra sa stala predstavenou kláštora (všetci boli časom vyhlásení za svätých). Izidor v ranom veku osirel a bol vychovávaný spolu so svojím bratom Leandrom, biskupom zo Sevilly. Pod jeho dohľadom a s využitím bohatej cirkevnej knižnice sa mu dostalo dôkladného vzdelania. Po bratovej smrti ho nahradil vo funkcii biskupa a stal sa známym ako horlivý pastier: obracal Vizigótov, organizoval synody, zakladal rehoľné domy a útulky pre chudobných, časom sa stal známym ako najvýznamnejší učiteľ viery v Španielsku. Keďže si uvedomoval dôležitosť vedomostí a vzdelania, usiloval sa, aby v každej španielskej diecéze bola knižnica a katedrálna škola, kde by sa okrem teológie vyučovalo aj právo, medicína a literatúra. On sám bol veľkým milovníkom kníh. Vnímal ju ako nástroj na poznávanie Boha a ním stvoreného sveta. Preto svojich veriacich neustále povzbudzoval k čítaniu.Z kníh Sentencií svätého Izidora: „Kto chce byť stále s Bohom, nech sa často modlí a číta. Keď sa totiž modlíme, rozprávame sa so samotným Bohom, kým keď čítame, Boh sa rozpráva s nami. Všetok pokrok sa začína v čítaní a rozjímaní. To, čo nevieme, sa naučíme z čítania, a to, čo sme sa naučili, si zapamätáme prostredníctvom meditácie. Čítanie posvätných kníh má dvojaký úžitok: rozvíja schopnosť mysle chápať a odvracia človeka od svetských márností a vedie ho k láske k Bohu (3, 8 – 10).“Legenda hovorí, že Izidor mal ako dieťa problémy s učením. Jedného dňa, rozrušený z toho, že nedokáže zvládnuť zadanú látku, vybehol za mesto, sadol si k studni a horko plakal. V istom okamihu tam prišla žena po vodu a ťahajúc vedro sa sťažovala na brázdy, ktoré sa vytvorili na valci, a na kamene, ktoré boli rozbité od padajúcich kvapiek. „Ak povraz dokáže vydolovať tvrdé drevo a mäkká voda rozdrviť kameň, prečo by som s Božou pomocou nemohol získať poznanie,“ pomyslel si Izidor. Získal ho rýchlo a aké to bolo poznanie! Hovorilo sa, že sa vyrovná Platónovi v rozlete, Aristotelovi vo vedomostiach, Cicerónovi vo výrečnosti a svätému Augustínovi vo vzdelanosti. Bol skutočne jedným z najvzdelanejších mužov svojej doby a jeho hlavné dielo, dvadsaťzväzková Etymológia, sa považuje za prvú encyklopédiu na svete, pretože obsahuje syntézu všetkých vtedajších poznatkov. Z tohto dôvodu si ho ako tvorcu vôbec prvej databázy zvolili španielski používatelia internetu za patróna internetu.Bol tiež horlivým vlastencom. Z lásky k svojej vlasti napísal prvé dejiny Španielska. Ktosi povedal, že ho Prozreteľnosť povolala, aby obnovil stratený lesk Španielska po období barbarských nájazdov a aby po toľkých katastrofách, ktoré ju postihli, jej deti neprepadli nevedomosti a zaostalosti. Izidor, ktorého trápila čoraz silnejšia choroba, strávil posledné mesiace svojho života v modlitbách. Keďže tušil svoju blížiacu sa smrť, dal sa preniesť do katedrály, kde si v prítomnosti kňazov a ľudu vyzliekol biskupské rúcho, obliekol si kajúcny plášť, posypal si hlavu popolom a v slzách sa verejne vyspovedal. Prosil o odpustenie a modlil sa zaňho. Po prijatí viatika sa so všetkými rozlúčil bozkom pokoja. Odnesený do svojej cely zomrel o tri dni neskôr, 4. apríla 636. Dodnes sa považuje za najvýznamnejšieho biskupa, akého Španielsko vydalo.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024