Biskup Trstenský ustanovil novovymenovanú Diecéznu ekonomickú radu

TK KBS, sd, ml; kj | 04. 04. 2024 10:59Foto: Archív Biskupského úradu

Spišská Kapitula 4. apríla (TK KBS) V priestoroch Biskupského úradu v Spišskej Kapitule sa prvýkrát zišla novovymenovaná Diecézna ekonomická rada, ktorú podľa noriem Kódexu kánonického práva ustanovil spišský biskup Mons. František Trstenský.Stretnutie pozostávalo z odovzdania menovacích dekrétov, zloženia prísahy nových členov a samotného zasadania, pri ktorom boli prezentované referáty zástupcov jednotlivých inštitúcií Spišského biskupstva. Témou bol okrem iného aj plán obnovy pútnického miesta na Mariánskej hore v Levoči, ktoré má v nasledujúcom období prejsť komplexnou rekonštrukciou.Diecézna ekonomická rada sa bude pri svojej činnosti riadiť usmerneniami Kódexu kánonického práva a tiež svojim novým štatútom, ktorý bol promulgovaný diecéznym biskupom 18. marca 2024. Jej členovia sú Dušan Kubica, Peter Dominik, Michal Kapusta, Zita Jankoľová a Martin Gonda. Tajomníkom Diecéznej ekonomickej rady sa stal diecézny ekonóm Milan Smižanský.Kódex kánonického práva nariaďuje, aby každá diecéza mala ekonomickú radu, ktorej predsedá sám diecézny biskup alebo jeho delegát a ktorá pozostáva aspoň z troch veriacich v Krista vymenovaných biskupom, skutočných znalcov v ekonomických veciach, ako aj v občianskom práve a vyznačujúcich sa bezúhonnosťou.Členovia ekonomickej rady sa majú vymenovať na päť rokov. Rada okrem úloh, ktoré sú jej zverené v Piatej knihe Časné majetky Cirkvi, má každoročne podľa pokynov diecézneho biskupa pripraviť rozpočet príjmov a výdavkov, ktoré sa predvídajú pre celé riadenie diecézy na nasledujúci rok, ako aj na konci roka schváliť vyúčtovanie príjmov a výdavkov.

TK KBS informovala Spišská diecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024